Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Cjenik prodajnih mjesta na gradskoj tržnici - otvorena tržnica

opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

4,15 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10.

1m

9,95 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04.

1m

2,07 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10.

1m

4,98 EUR

Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

70,51 EUR

Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10.

1m

77,15 EUR

Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.1,2,8,8a,13,18,18a,23,28

1m

839,47 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

4,15 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10.

1m

8,30 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04.

1m

2,07 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10.

1m

4,15 EUR

Dnevna cijena za zamjenu stola višeg cjenovne kategorije

1m

1,66 EUR

Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

63,87 EUR

Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10.

1m

70,51 EUR

Godišnja pretplata za stolove (klupice) br. 3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,17a,19,20,21,22,24,24,26,27,27a,29,30 ,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,42a

1m

766,47 EUR

Cjenik prodajnih mjesta na gradskoj tržnici - zatvorena tržnica

opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

4,15 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10.

1m

9,95 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04.

1m

2,07 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10.

1m

4,98 EUR

Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

77,97 EUR

Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10.

1m

85,61 EUR

Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.,A5,A6,A7,A8,A9,A10

1m

934,87 EUR

Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.B1,B10

1,7m

1.451,08 EUR

Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.B14.

1,6m

1.365,72 EUR

Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.B12.

0,8m

682,86 EUR

Dnevna pretplata za stolove (klupice) u kutu br.A4,A11,A15,B2,B9,B11

1m

2,49 EUR

Godišnja pretplata za stolove (klupice) u kutu br.A4,A11,A15,B2,B9,B11

1m

454,16 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

4,15 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10.

1m

8,30 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04.

1m

2,07 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10.

1m

4,15 EUR

Dnevna cijena za zamjenu stola višeg cjenovne kategorije

1m

2,49 EUR

Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

71,34 EUR

Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10.

1m

77,97 EUR

Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.A1,A2,A3,A12,A13,A14,A16, A17,A18,A19,A20,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B13,B15

1m

853,57 EUR

Cjenik prodajnih mjesta na gradskoj tržnici - ribarnica

opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04

1m

9,95 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10.

1m

16,59 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04.

1m

4,98 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10.

1m

8,30 EUR

Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04

1m

262,13 EUR

Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10.

1m

288,67 EUR

Godišnja pretplata za stolove br.1

1m

3.152,17 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

8,30 EUR

Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10.

1m

13,27 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04.

1m

4,15 EUR

Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10.

1m

6,64 EUR

Dnevna cijena za zamjenu stola višeg cjenovne kategorije

1m

4,15 EUR

Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04.

1m

238,90 EUR

Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10.

1m

262,96 EUR

Godišnja pretplata za stolove : br. 2,3,4,5,6,7,8,9,10

1m

2.870,13 EUR

Godišnja pretplata za izdvojeno prodajno mjesto ( 3 m² )

1m

2.870,13 EUR

Cjenik prodajnih mjesta na gradskoj tržnci - ostalo

opis usluge

kiosk/box

Cijena s PDV-om

KIOSCI (u holu)

1

4.040,05 EUR

BOX (u zatvorenoj tržnici)

1

2.500,17 EUR

OSTALA PRODAJNA MJESTA

1

1.078,37 EUR

Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja na prostorima u vlasništvu Usluge Poreč

opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Postavljanje transparenta

kom

24,89 EUR

Reklamna tabla

do 1 m²

149,31 EUR

Reklamna tabla

od 1 do 2 m²

223,97 EUR

Reklamna tabla

od 2 do 4 m²

298,63 EUR

Reklamna tabla

od 4 do 6 m²

497,71 EUR

Reklamna tabla

preko 6 m²

746,57 EUR

Za korištenje stupova rasvjete u svrhu postavljaja reklamnih tabli max. Veličina do 1m²

kn/dan

99,54 EUR

Postavljanje slobodno stojećeg jednostranog ili dvostranog reklamnog panoa do 2m

dan/m²

2,49 EUR

Za sve ostale namjene

 

1,24 EUR

Cijena usluge korištenja sanitarnog čvora

opis usluge

JM

Cijena s PDV-om

Cijena usluge korištenja sanitarnog čvora

kom

0,50 EUR

    Arrow pointing up