Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate

Skupština društva

Skupštinu Društva prema slijedećoj vlasničkoj strukturi čine:

 • GRAD POREČ – PARENZO, Poreč, Obala maršala Tita 5  – 70,42%

 • OPĆINA VRSAR – ORSERA, Vrsar, Rade Končara 29  –  9,71%

 • OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Tar, Istarska 8  – 7,28%

 • OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Funtana, Bernarda Borisija 2 – 6,27%

 • OPĆINA SVETI LOVREČ, Sveti Lovreč, Gradski trg 4 – 2,29%

 • OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, Vižinada, Vižinada bb – 1,64%

 • OPĆINA VIŠNJAN – VISIGNANO, Višnjan, Trg slobode 1     – 1,37%

 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTTELLIERE-S.DOMENICA, Kaštelir, Kaštelir 113  – 1,02%

Skupština Društva odlučuje o:

 • Financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka

 • Srednjoročnim planovima razvoja

 • Ulaganjima u druga društva

 • Izboru i opozivu članova Nadzornog odbora

 • Imenovanju i opozivu Uprave (direktora)

 • Izmjeni ovog ugovora

 • Prestanku rada društva

 • Statusnim promjenama društva

 • Promjeni i dopuni djelatnosti društva

 • Promjeni tvrtke i sjedišta Društva

Sjednice skupštine društva
Files iconFiles icon
Sjednica Skupštine Društva 27.04.2023.
Bell icon disabledBell icon
File iconFile icon
09.01.2024.
Sjednica-Skupštine-Društva-27.4.2023.pdf
File iconFile icon
09.01.2024.
Odluka-o-dopuni-djelatnosti-i-usklađenje-temeljni-kapital-eur.pdf
File iconFile icon
11.10.2022.
Sjednica Skupštine Društva 11.10.2022.
File iconFile icon
23.03.2022.
Sjednica Skupštine Društva 23.3.2022.
File iconFile icon
17.12.2021.
Sjednica Skupštine Društva 17.12.2021.
File iconFile icon
28.06.2021.
Sjednica Skupštine Društva 28.06.2021.
File iconFile icon
03.05.2021.
Sjednica Skupštine Društva 03.05.2021.
File iconFile icon
15.12.2020.
Sjednica Skupštine društva 15.12.2020.
File iconFile icon
02.06.2020.
Sjednica Skupštine Društva 02.06.2020.
File iconFile icon
27.05.2019.
Sjednica Skupštine društva 27.05.2019.
  Arrow pointing up