Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate

Temeljni podatci

Usluga Poreč društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne poslove
Sjedište društva: Grad Poreč – Parenzo, Mlinska 1
OIB: 31073587765
Matični broj: 040028058
Temeljni kapital društva: 12.994.490,00 EUR

Računi

 • IBAN PBZ HR4423400091110376964

 • IBAN ZGB HR672360000-1101819642

 • IBAN ADDIKO HR242500009-1101034988

 • IBAN ERSTE HR532402006-1100387444

 • IBAN IKB UMAG HR372380006-1110008619

Vlasnička struktura

 • GRAD POREČ – PARENZO, Poreč, Obala maršala Tita 5  – 70,42%

 • OPĆINA VRSAR – ORSERA, Vrsar, Rade Končara 29  –  9,71%

 • OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Tar, Istarska 8  – 7,28%

 • OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Funtana, Bernarda Borisija 2 – 6,27%

 • OPĆINA SVETI LOVREČ, Sveti Lovreč, Gradski trg 4 – 2,29%

 • OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, Vižinada, Vižinada bb – 1,64%

 • OPĆINA VIŠNJAN – VISIGNANO, Višnjan, Trg slobode 1 – 1,37%

 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTTELLIERE-S.DOMENICA, Kaštelir, Kaštelir 113  – 1,02% 

Predmet  poslovanja

 • Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: održavanje čistoća javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja i krematorija unutar groblja

 • Uslužne komunalne djelatnosti: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja

 • Prijevoz robe i osoba u pješačkim zonama

 • Upravljanje pješačkim zonama

 • Upravljanje i naplata korištenja WC-a

 • Upravljanje grobljem 

 • Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe

 • Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata

 • Turističke usluge u nautičkom turizmu 

 • Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

 • Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

 • Opći mehanički radovi

 • Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka

 • Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka

 • Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

 • Projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom

 • Kupnja i prodaja robe 

 • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

 • Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu

 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napicima i  pružanje usluga smještaja

 • Cestovni prijevoz osoba i stvari u domaćem i međunarodnom cestovnom prijevozu

 • Povremeni pomorski i obalni prijevoz putnika u svrhu turističkih izleta

 • Poslovanje nekretninama

 • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i  predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 • Djelatnost marina

 • Pružanje usluga marketinga i promidžbe

 • Djelatnost iznajmljivanje prostora za postavljanje reklamnih panoa

 • Održavanje nerazvrstanih cesta

 • Održavanje nogostupa i puteva

 • Zimska služba

 • Prigodno ukrašavanje Grada

 • Računovodstveni poslovi

 • Administrativne usluge

 • Održavanje i upravljanje parkiralištima

 • Djelatnost naplate i održavanja javnih WC-a

 • Pogrebničke djelatnosti

 • Djelatnost druge obrade otpada

 • Djelatnost oporabe otpada

 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom

 • Djelatnost prijevoza otpada

 • Djelatnost sakupljanja otpada

 • Djelatnost trgovanja otpadom

 • Djelatnost zbrinjavanja otpada

 • Gospodarenje otpadom

 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada

Misija i vizija

Misija
Misija društva je u stvaranju  visokih standarde kvalitete i kontinuiranosti u  pružanju usluga iz područja kako komunalnih tako i ostalih komercijalnih i uslužnih djelatnosti koje društvo obavlja. Cilj je svakog djelatnika da svojim aktivnostima sudjeluje u stvaranju ekološki uređenog grada i radi na kontinuiranom osvješćivanju zajednice kako bi u konačnici svi zajedno radili za  dobrobit građana.

Vizija
Društvo ima viziju i želju da bude dobro prepoznatljiv i uređen gospodarski subjekt sa težnjom osiguranja kontinuiteta u obavljanju djelatnosti na visokoj razini kvalitete, efikasnosti i odgovornosti. U realizaciji svoje vizije društvo će raditi na  povećanju učinkovitosti i motiviranosti, unapređenju poslovnih procesa, upravljanju i ulaganju u ljudski potencijal, vođenju brige o tradiciji poslovanja i očuvanju kulturne baštine te potičući  ekološku osviještenost prema društvu i zajednici u kojoj djeluje.

Organizacijska struktura

  Arrow pointing up