NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Postrojenja oborinske kanalizacije na području Grada Poreča

RJ Otpadne vode – Postrojenja oborinske kanalizacije na području Grada Poreča

Sukladno godišnjem ugovoru o održavanju postrojenja kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda na području Grada Poreča, u periodu od 01. srpnja pa do 16. srpnja 2009. godine izvršena su temeljna čišćenja kanalizacijskih objekata na području Grada Poreča.

Postrojenja oborinske kanalizacije na prometnicama naselja prethodna dva dana održavana su sa komunalnim vozilom u jutarnjim satima iz razloga što je to nemoguće izvršiti u radno vrijeme zbog velike frekvencije vozila.    

Čišćenje taložnica  slivnika, kao samostalnih tako i linijskih slivnika, od taloga (mulaj i ostalog krutog sitnog materijala), čisti se uz pomoć specijalnih komunalnih vozila, na način da se istaloženi mulj uz dodatak vode usisava komunalnim vozilom sa cisternom za crpljenje i prijevoz otpadnih voda tako zvanom fekaljerom.

 

Uprava Društva

Dokumenti