NaslovnaDjelatnostiČistoća

Čistoća

Pokaži na mapi

×

Djelatnost radne jedinice Čistoća organizirana je u tri organizacijske jedinice:

  • OJ Gospodarenje otpadom
  • OJ Pometanje
  • OJ Mehanička radiona

OJ Gospodarenje otpadom obavlja usluge sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog  otpada s područja Grada Poreča – Parenzo te Općina Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Vižinada – Visinada, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Višnjan – Visignano, Sveti Lovreč – San Lorenzo del Pasenatico i Kašteli Labinci – Castellier-Santa Domenica.

Organiziranim sakupljanjem otpada na području Grada Poreča – Parenzo obuhvaćena su sva kućanstva te gospodarski subjekti.

Sakupljanje otpada u kućanstvima obavlja se putem kanti za komunalni otpad, kapaciteta 60, 120, 240 ili 360 litara, odnosno, za zajednička kućanstva, u kontejnerima kapaciteta 770 litara ili 1.100 litara.

Komunalni otpad iz gospodarskih subjekata sakuplja se, najvećim dijelom, putem kontejnera kapaciteta 1.100 litara ili većim kontejnerima, kapaciteta 5m³ ili 7m³.

Odvoz sakupljenog komunalnog otpada, provodi se prema prethodno utvrđenom rasporedu te radi izražene turističke djelatnosti, rasporedi odvoza su prilagođeni stvarnim potrebama pa se razlikuje dinamika odvoza ljeti ( od početka svibnja do kraja rujna ) i u ostalim mjesecima.

Odvoz otpada se provodi vozilima opremljenim opremom i nadogradnjama, koje onemogućavaju rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa tijekom transporta.

U sklopu OJ Gospodarenje otpadom obavljaju se i djelatnosti selektivnog sakupljanja i prodaje korisnog otpada. Odvojeno prikupljanje otpada provodi se putem zelenih otoka,  reciklažnih dvorišta te izravno iz ureda gospodarskih subjekata.

Sav sakupljeni otpad se vizualno pregledava, ručno razvrstava u odgovarajuće spremnike i kontejnere te odvojeno skladišti prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju. Najzastupljenije sastavnice otpada se, nakon vizualno pregleda, ručno razvrstavaju i odvajaju za prešanje, gdje se, na postojeće dvije preše, oblikuju u pravokutne bale, specifične gustoće do 500 kg/m³, pogodne za skladištenje i daljnji transport.

Sav uskladišteni otpad se u unutar hale skladišti do najviše godinu dana, u roku kojih se predaje ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi na oporabu.

OJ Pometanje obavlja usluge održavanje čistoće javnih površina i prometnica Grada  Poreča – Parenzo i Općine Tar- Vabriga – Torre-Abrega.

OJ Mehanička radiona obavlja usluge održavanja cjelokupnog voznog parka trgovačkog društva Usluge Poreč d.o.o.  i Odvodnje Poreč d.o.o.