NaslovnaDjelatnostiČistoćaCjenik usluga

Cjenik usluga

Rukovoditeljica RJ Čistoća: Ira Aganbegović, prof., 091/431-0054, ira.aganbegovic@usluga.hr

Odluka o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – veljača 2018.

Odluka o cijenama dodatnih usluga u RJ Čistoća – veljača 2018.g

Suglasnost na cjenik – Grad Poreč-Parenzo

Suglasnost na cjenik – Općina Funtana – Fontane

Suglasnost na cjenik – Općina Sv. Lovreč

Suglasnost na cjenik – Općija Vrsar

Suglasnost na cjenik – Općina Kaštelir – Labinci

Suglasnost na cjenik – Općina Tar- Vabriga

Suglasnost na cjenik – Općina Vižinada

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – kolovoz 2018

Odluka o izmjeni Odluke o cijenama dodatnih usluga RJ Čistoća – kolovoz 2018

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Grad Poreč – Parenzo

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Funtana

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Sv. Lovreč

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Vrsar

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Kaštelir-Labinci

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Tar-Vabriga

Suglasnost na izmjenu i dopunu cjenika – Općina Vižinada

 

Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja MKO i BKO – ožujak 2019.g.

Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o cijenama dodatnih usluga u RJ Čistoća -ožujak 2019.g.

Suglasnost na II. izmjenu i dopunu cjenika – Grad Poreč-Parenzo

Suglasnost na II. izmjenu i dopunu cjenika – općina Funtana Fontane

Suglasnost na II. izmjenu i dopunu cjenika – Općina Sv. Lovreč

Suglasnost na II. izmjenu i dopunu cjenika – općina Vrsar-Orsera

Suglasnost na II. izmjenu i dopunu cjenika – općina Vižinada – Visinada

Suglasnost na II. izmjenu i dopunu cjenika – općina Kaštelir-Labinci

 

Odluka o III. izmjeni Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja MKO i BKO – studeni 2020.g.

Suglasnost na III. izmjenu cjenika – Grad Poreč-Parenzo

Suglasnost na III. izmjenu i dopunu cjenika – općina Vrsar-Orsera

Suglasnost na III. izmjenu i dopunu cjenika – Općina Tar-Vabriga

Suglasnost na III. izmjenu i dopunu cjenika – Općina Sv. Lovreč

Suglasnost na III. izmjenu i dopunu cjenika – općina Vižinada – Visinada

 

Odluka o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za općinu Višnjan-Visignano – lipanj 2018

CJENIK RJ ČISTOĆA

CJENIK DODATNIH USLUGA RJ ČISTOĆA