NaslovnaDjelatnostiČistoćaOdvojeno prikupljanje otpada

Odvojeno prikupljanje otpada

U sklopu organizacije cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odvojeno sakupljanje pojedinih korisnih sastavnica otpada uspostavljeno je putem individualnih spremnika od “vrata do vrata”.

U spremnike s natpisom:

  • PLASTIKA odlaže se ambalaža od pića, mlijeka, jestivog ulja, octa, deterdženta, omekšivača, šampona, kozmetičkih proizvoda, PVC folija, plastične vrećice i slična plastična ambalaža, MET ambalaža (limenke), tetrapak.
    Ne odlaže se ambalaža motornih ulja, pesticida, herbicida, insekticida i sl. Tu vrstu ambalaže potrebno je odložiti u spremnike u reciklažnom dvorištu.
  • STAKLO odlažu se staklene boce (od vina, alkoholnih pića, sokova i sl.), staklene boce od zimnice, staklene čaše i slična staklena ambalaža.
    Ne odlaže se prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, kristal, ogledala, keramika, porculan, žarulje, ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari.
  • PAPIR – odlaže se novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice, papirnata i kartonska ambalaža, knjige i sl.
    Ne odlaže se tetrapak ambalaža, plastificirani papir i metalizirani papir.

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.

Stoga je i cilj sustava odvojenog prikupljanja otpada smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a povećanje količine vrijednih sirovina za daljnju uporabu.

Pozicije na mapi pronađite ovdje: