NaslovnaDjelatnostiČistoćaReciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

Voditelj gospodarenja selektivnim otpadom: Nebojša Zrinščak, ing.nav.mech., 091/449-2667, nebojsa.zrinscak@usluga.hr

Reciklažno dvorište je ograđeni i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti.

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada dobivamo korisnu sirovinu koja nam omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu. U tu je svrhu trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. za korisnike svojih usluga uredilo reciklažno dvorište na lokaciji Građevine za gospodarenje otpadom Košambra u Poreču, ulica Garbina 10.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljaka do  subote  od 7:00 do 17:00 sati   (nedjeljom zatvoreno).

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovane epidemijom COVID-19 radno vrijeme reciklažnog dvorišta  je od  ponedjeljaka do subote  od 10:00 do 17:00 sati.

Reciklažno dvorište opremljeno je spremnicima za odlaganje različitih vrsta korisnog otpada koja su označena nazivom i ključnim brojem otpada sukladno Zakonu. Građani koji dovezu korisni otpad u reciklažno dvorište javljaju se radniku na vagi koji upisuje njihove podatke i vrstu otpada, te ih upućuje na mjesto odlaganja.

U reciklažnom dvorištu Košambra dozvoljeno je odlaganje slijedećih vrsta otpada:

 • Ambalaža od plastike
 • Plastika
 • Ambalaža od drva
 • Ambalaža od metala
 • Metali
 • Višeslojna ( kompozitna ) ambalaža ( tetrapak )
 • Staklena ambalaža
 • Staklo
 • Odjeća
 • Jestiva ulja i masti
 • Krupni glomazni otpad
 • Fluorescentne cijevi
 • Baterije i akumulatori
 • Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
 • Prazne tlačne posude
 • Odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente