NaslovnaDjelatnostiČistoćaReciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište je ograđeni i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti.

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada dobivamo korisnu sirovinu koja nam omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu.

Reciklažno dvorište opremljeno je spremnicima za odlaganje različitih vrsta korisnog otpada koja su označena nazivom i ključnim brojem otpada sukladno Zakonu. Građani koji dovezu korisni otpad u reciklažno dvorište javljaju se radniku na vagi koji upisuje njihove podatke i vrstu otpada, te ih upućuje na mjesto odlaganja.

Korisnicima naših usluga omogućeno je korištenje dvaju reciklažnih dvorišta:

 1.  Reciklažno dvorište Poreč, na lokaciji Građevine za gospodarenje otpadom Košambra u Poreču, ulica Garbina 10

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljaka do  subote  od 7:00 do 17:00 sati   (nedjeljom zatvoreno).

 

2. Reciklažno dvorište Gradina, na adresi Gradina 12c

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 8:00-15:00 h.

Srijeda 10:00 – 17:00 h (u periodu 01.05.-30.09. radno vrijeme je 12:00 – 19:00 h)

Subota 8:00 – 13:00 h

Reciklažno dvorište neće raditi nedjeljom, blagdanima i neradnim danima.

Usluga odlaganja svih vrsta otpada za građane vrši se bez naknade.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 091/449-2667.

 

U reciklažnom dvorištu Gradina dozvoljeno je odlaganje slijedećih vrsta otpada:

 • Ambalaža od plastike
 • Plastika
 • Ambalaža od drva
 • Ambalaža od metala
 • Metali
 • Višeslojna ( kompozitna ) ambalaža ( tetrapak )
 • Staklena ambalaža
 • Staklo
 • Odjeća
 • Jestiva ulja i masti
 • Krupni glomazni otpad
 • Fluorescentne cijevi
 • Baterije i akumulatori
 • Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
 • Prazne tlačne posude
 • Odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente

 

 

DOKUMENTI