NaslovnaDjelatnostiMarina PorečCjenik usluga

Cjenik usluga

Recepcija Marine Poreč: Tel. +385 52 451 913  Fax. +385 52 451 913, info@marinaporec.com
Radio stanica: kanal 17
Voditeljica marine: Andrea Arman, dipl.oec., 091/434-1212, andrea.arman@usluga.hr

DOKUMENTI

Cjenik Marina Poreč 2022.

MARINA- KN–EURO

DOKUMENTI