NaslovnaDjelatnostiPogrebne uslugeKorisne informacije

Korisne informacije

KORISNE INFORMACIJE

 1. Tko dodjeljuje grobna mjesta
 • Uprava groblja daje pravo na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme uz naknadu i o tome donosi rješenje.

 

 1. Grobna naknada
 • Za dodijeljeno grobno mjesto plaća se godišnja naknada za korištenje – grobarina prema cjeniku Uprave groblja. Za grobna mjesta u Općim (Komunalnim poljima) ne plaća se grobno mjesto niti godišnja naknada za korištenje istog

 

 1. Tko je vlasnik groba
 • Vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi groblje. Fizičke osobe mogu biti korisnici grobnog mjesta i vlasnici nadgrobnog uređaja (spomenik i pokrovna ploča).

 

 1. Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
 • Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje o tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnim urudžbom i provođenjem ostavine za to grobno mjesto kao naknadno nađena imovina.

 

 1. Što znači da je grob napušten
 • Ako se za dodijeljeno grobno mjesto 10 godina ne plaća naknada za korištenje-grobarina, grobno mjesto se smatra napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od zadnjeg ukopa. Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.

 

 1. Zajednička grobnica za gradskom groblju u Poreču
 • Na novom dijelu gradskog groblja Poreč nalazi se uređena zajednička grobnica, sa imenima i prezimenima pokojnika čiji su posmrtni ostaci položeni u istu. Posmrtni se ostaci iz napuštenih grobova ekshumiraju te polažu u zajedničku grobnicu  nakon zakonom predviđenih rokova (neplaćanja godišnje grobne naknade te zakonom dozvoljene ekshumacije).

 

 1. Kako se grobno mjesto ustupa
 • Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost sukorisnika.

 

 1. Uvjeti i načini plaćanja
 • Gotovinsko plaćanje na blagajni Uprave groblja ili blagajni Društva
 • Nalogom za plaćanje putem FINE, pošte ili banke
 • Jednokratno plaćanje debitnim, charge i kreditnim karticama
 • mogućnost obročnog plaćanja 6 mjeseci

 

 1. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
 • Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine br. 41/14  obavještavamo  da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda, može se  upisati u Knjigu prigovora, koja se nalazi na blagajni i u Uredu uprave groblja  ili  dostaviti u pisanom obliku na:
 • Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč 52440  ili  Usluga Poreč d.o.o., K. Huguesa 20, Poreč 52440
 • fax : 052 451-050;  052 432-205
 • e-mail adresu: usluga@usluga.hr; legovic@usluga.hr
 • Odgovor na  prigovor dostavit će se  u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Uz prigovor je  potrebno navesti ime i prezime podnositelja te adresu za dostavu prigovora.