NaslovnaDjelatnostiTržnicaOdluke i propisi

Odluke i propisi

Voditelj tržnice i poslovnih prostora: Donald Čugalj, dipl.ing.sig., 091/431-0015, donald.cugalj@usluga.hr

Tržni red – prosinac 2015.g.

Odluka o cjeniku naplate sanitarnog čvora u vlasništvu društva Usluga Poreč d.o.o. – kolovoz 2018.

Opći uvjeti isporuke usluga na Gradskoj tržnici u Gradu Poreču-Parenzo – srpanj 2019