NaslovnaO društvuNadzorni odbor

Nadzorni odbor

Tel: 052 431 003; Fax: 052 451 050
Email: usluga@usluga.hr

Nadzorni odbor Društva ima sedam članova.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.
Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova zaposlenih u službama Društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora je g. Marino Poropat.

Nadzorni odbor Usluge Poreč čine:

 • Poropat Marino – predsjednik Nadzornog odbora
 • Gerometta Celeste, Vrsar, Dalmatinks 26  – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Picco Azeglio, Jasenovica, Jasenovica 7 –  član Nadzornog odbora
 • Jugovac Robert, Poreč, Antonci 57 –  član Nadzornog odbora – predstavnik radnika
 • Rabar Zoran, Poreč, Anke Butorac 4  –  član Nadzornog odbora
 • Ritoša Mario, Poreč, Bračka 39.  – član Nadzornog odbora
 • Čuš Vili, Bračka 3, Poreč- član Nadzornog odbora

Uloga Nadzornog odbora:

 • Nadzire vođenje poslova Društva
 • Donosi godišnje programe rada, poslovanja i razvoja

Nadzorni odbor odlučuje o:

 • Pravnom prometu imovinom i davanju iste u zakup
 • Prodajnim cijenama komunalnih i drugih usluga
 • Zajedničkom osiguranju uvjeta i sredstva za realizaciju vanjskotrgovinskih i deviznih poslova
 • Zaduživanju društva za kredite i druga sredstva
 • Izvorima sredstava za ostvarivanje programa razvoja
 • Organizaciji Društva
 • Zahtjevima za uplatama temeljnih uloga
 • Postupcima drugog stupnja iz radnog prava
 • Donosi opće akte Društva, te odlučuje o drugim pitanjima koja su mu dana u nadležnost u skladu s zakonom i općim aktima Društva
SJEDNICE NADZORNOG ODBORA