NaslovnaO društvuRadno vrijeme

Radno vrijeme

Radno vrijeme Društva

Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati (stanka od 11:00 do 11:30)


Ured za korisnike – usluge postupanja sa otpadom i usluge parkiranja

Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 14:00 sati (stanka od 11:00 do 11:30).


Čistoća

Reciklažno dvorište

U zimskom periodu od 01.10 do 30.04.     ponedjeljak – subota  od 07:00 do 17:00  sati   (nedjeljom zatvoreno)

U ljetnom periodu od 01.05. do 30.09.      ponedjeljak – subota  od 07:00 do 19:00 sati i nedjeljom od 07:00 do 14:00 sati

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovane epidemijom COVID-19 radno vrijeme reciklažnog dvorišta  je od  ponedjeljaka do subote  od 10:00 do 17:00 sati.


Pogrebne usluge

Uprava groblja

Od ponedjeljaka  do petka od 07:00 do 14:00 sati (stanka od 10:30 do 11:00)

Subotom od 07:00 do 12:00 sati (stanka od 10:30 do 11:00)

Pogrebna djelatnost – DEŽURSTVO

Svakodnevno od 00:00 do 24:00 sata


 Tržnica

 Od ponedjeljka do nedjelje od 06:00 do 14:00 sati.


Marina Poreč

U ljetnom periodu od  01.07. do 31.08.      ponedjeljak – nedjelja od 07:00 do 21:00 sat
U prijelaznom  periodu od  01.04. do 30.06.  i  od 01.09.  do 30.09.     ponedjeljak – subota od 07:00 do 15:00 sati
U zimskom periodu od  01.10. do 31.03.     ponedjeljak – subota od 07:00 do 15:00 sati