NaslovnaO društvuSkupština Društva

Skupština Društva

Tel: 052 431 003; Fax: 052 451 050
Email: usluga@usluga.hr

DOKUMENTI

Skupštinu Društva čine Grad Poreč – Parenzo, Općina Vrsar – Orsera, Općina Tar – Vabriga -Torre – Abrega, Općina Funtana – Fontane, Općina Sveti Lovreč, Općina Vižinada – Visinada, Općina Višnjan – Visignano, Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S.Domenica, prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:

 • GRAD POREČ – PARENZO, Poreč, Obala maršala Tita 5  – 70,42%
 • OPĆINA VRSAR – ORSERA, Vrsar, Rade Končara 29  –  9,71%
 • OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Tar, Istarska 8  – 7,28%
 • OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Funtana, Bernarda Borisija 2 – 6,27%
 • OPĆINA SVETI LOVREČ, Sveti Lovreč, Gradski trg 4 – 2,29%
 • OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, Vižinada, Vižinada bb – 1,64%
 • OPĆINA VIŠNJAN – VISIGNANO, Višnjan, Trg slobode 1     – 1,37%
 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTTELLIERE-S.DOMENICA, Kaštelir, Kaštelir 113  – 1,02%

Skupština Društva odlučuje o:

 • Financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka
 • Srednjoročnim planovima razvoja
 • Ulaganjima u druga društva
 • Izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
 • Imenovanju i opozivu Uprave (direktora)
 • Izmjeni ovog ugovora
 • Prestanku rada društva
 • Statusnim promjenama društva
 • Promjeni i dopuni djelatnosti društva
 • Promjeni tvrtke i sjedišta Društva
SJEDNICE SKUPŠTINE

Sjednica Skupštine društva 27.05.2019

Sjednica Skupštine Društva 02 06 2020

Sjednica Skupštine društva 15 12 2020

Sjednica Skupštine Društva 03 05 2021

Sjednica Skupštine Društva 28 06 2021

Sjednica Skupštine Društva 17 12 2021

Sjednica Skupštine Društva 23 3 2022

Sjednica Skupštine Društva 11 10 2022

DOKUMENTI