NaslovnaO društvuUprava Društva

Uprava Društva

Tel: 052 431 003; Fax: 052 451 050
Email: usluga@usluga.hr

Upravu Društva čini  direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odlukom Skupštine  Društva od 10.05.2017. godine za direktora Društva imenovan je gospodin Milan Laković, dipl.ing na mandat od četiri godine.

Dokumenti