NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaPravilno odlaganje otpada

Pravilno odlaganje otpada

Ove sezone svjedočili smo neprikladnom i nepropisnom odlaganju otpada od dijela strane naših korisnika. Po Gradu su se nerijetko mogla vidjeti puna odlagališta komunalnog i glomaznog otpada tijekom dana, što posebno u ljetnim mjesecima, kada je grad prepun turista, ne daje nimalo lijepu sliku, a ni miris. Stoga, potaknuti ovogodišnjim iskustvom, želimo još jedan put podsjetiti na obveze propisnog odlaganja otpada.

Odluka o komunalnom redu Grada Poreča navodi sljedeće naputke vezane za zbrinjavanje otpada:

  • Korisnik usluga odvoza kućnog otpada dužan je otpad odlagati u posudu tako da se otpad ne rasipa, posuda ne oštećuje, a nakon korištenja posudu zatvoriti.
  • Korisnik usluge odvoza kućnog otpada dužan je poštivati naputke komunalne službe vezano za prikupljanje, razvrstavanje i odvoz otpada.
  • U posude se smije odlagati samo otpad za koji je posuda namijenjena, odnosno za tu vrstu otpada posebno označena.
  • Odlaganje otpada izvan posuda je zabranjeno.
  • U posude se ne smije odlagati : tekuće tvari, masnoće, žar, otpadni građevni materijal, lešine životinja, električne baterije, akumulatori, auto gume, otpad iz klaonica i mesnica, granje, smeće iz vrta, tehnološki i opasni otpad.
  • Glomazni otpad kao što je pokućstvo, kućanski aparati, sanitarni uređaji, tv i radio uređaji, veća ambalaža i slično, prikuplja se organizirano u veće kontejnere, u vremenu i na mjestima koja odredi komunalna služba.
  • Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svoga prostora, objekata ili zemljišta, odnosno mogu ga na odgovarajući način odložiti ili uništiti, sukladno posebnim propisima i odobrenju nadležnog tijela.

Također, ugostitelji, te obrtnici ili institucije koji dnevno pripremaju više od 20 obroka dužni su osigurati sakupljanje i privremeno skladištenje otpadnih jestivih ulja.  Za zbrinjavanje  istih možete kontaktirati između ostalih poduzeća Metis d.d. na broj telefona 052/535 067  ili poduzeće Agroproteinka d.d. na broj telefona 052/616-625.

20160706_063724

 

Kartonsku ambalažu potrebno je uredno složiti kako bi zauzimala što manji volumen te je odložiti uz spremnike za komunalni otpad.

Osim prethodno navedenog,  zakonska je obveza odvojenog zbrinjavanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina.

U slučaju daljnjeg nepropisnog odlaganja otpada bit ćemo primorani uključiti komunalno redarstvo te sankcionirati neodgovorne korisnike.

Stoga još jednom apeliramo na pridržavanje svih gore navedenih obveza.

Za sva pitanja i informacije oko načina sakupljanja i zbrinjavanja svih vrsta otpada možete nas kontaktirati osobno na adresi Mlinska 1, ured rukovoditeljice RJ Čistoće, na Građevini za gospodarenje otpadom, Garbina 10, voditelj gospodarenja selektivnim otpadom ili na broj telefona 091/431-0054 ili 091/449-2667.

Vjerujemo kako zajedničkim naporima i pridržavanjem propisa, možemo slike kojima smo svjedočili ove sezone učiniti prošlošću, a naš Grad čišćim i ljepšim za život.

Usluga Poreč d.o.o.

image-0-02-01-92026bb5335a83e084c77f63faddcefebf0169ab298de1280bbb78d1b70bba43-v

image-0-02-01-3942c7e0dee82ff031635dbb49ca140c22dcff3d01cc4528a5247c8970cc41b5-v

image-0-02-01-e435ae70bed1a63407cd0cfb7a8ca1021eb5588e5a581c3d4af464fe4afff077-v