NaslovnaVijestiGrad Poreč : Potpisani Ugovori s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Grad Poreč : Potpisani Ugovori s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Gradonačelnik Edi Štifanić potpisao je danas s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinkom Mladineom  tri ugovora o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje tri programa odnosno projekta energetske učinkovitosti.

Grad Poreč je tijekom prošle godine na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kandidirao nekoliko projekata i programa energetske učinkovitosti i udovoljio traženim uvjetima, kriterijima i mjerilima.

Potpisan je ugovor za Financiranje projekta energetske učinkovitosti „Javna rasvjeta zaobilaznice Grada Poreča„ davanjem financijske pomoći u kojoj će Fond sudjelovati sa 378.000,00 kn odnosno 9,86%. Preostali dio iznosa osigurava Grad Poreč. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 2.833.963,58 kn (s PDV-om).  

Sa 35% odnosno 84.000,00 kn Fond će sudjelovati i za financiranje kupnje komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Poreča, a Grad Poreč sa 156.000,00 kn. Procjenjena vrijednost ove investicije je 240.000,00 kn s PDV-om. Ovom investicijom predviđena je kupnja opreme za sakupljanje komunalnog otpada i to 400 komada posuda za razgradnju bio otpada te 400 komada kanti sa pedalom zapremine 50 l.  

Također je potpisan i ugovor o Sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Košambra“ na području Grada Poreča – III. dodatak ugovoru.
Zbog povećanja obima radova na sanaciji odlagališta i dodatnih radova na otplinjavanju novog dijela odlagališta te izrade sustava za pranje vozila ukazala se potreba za osiguranjem dodatnih sredstava u iznosu od 3.536.970,27 kn, od čega Fond financira 40% odnosno 1.414.788,11 kn, a Grad preostalih 2.122.182,16 kn odnosno 60%. Time će ukupna vrijednost cijele investicije iznositi 25.026.589,03 kn, od čega će učešće Fonda biti 10.010.635,61 kn, a Grada 15.015.953,42 kn.  

Današnjim potpisivanjem ova tri ugovora Fond je sufinancirao ukupno  1.876.788,11 kuna.  
Potpisujući ugovore gradonačelnik Edi Štifanić zahvalio je Fondu na kontinuiranoj pomoći Gradu Poreču sa željom da se dobra suradnja nastavi i u budućnosti.  
Direktor Fonda Vinko Mladineo rekao je da sa Porečom ima jednu od najkvalitetnijih suradnji te istaknuo kako Poreč može biti primjer drugim gradovima u predlaganju odličnih projekata. Sve ugovorene projekte ćemo realizirati jer je to u interesu i Gradu i Fondu, a sve u korist stanovnika grada Poreča i okolice – dodao je na kraju Mladineo.  

Dokumenti