NaslovnaVijestiGrad Poreč : Potpisano šest ugovora između Usluge i Grada Poreča

Grad Poreč : Potpisano šest ugovora između Usluge i Grada Poreča

Danas, 19.veljače u prostorijama Gradske uprave Grada Poreča potpisano je šest ugovora između komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. i Grada Poreča.

Prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu:

– Ugovor o ulaganju sredstava od kanalizacijskog doprinosa za izgradnju objekata za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2010. godinu
– Ugovor o ulaganju sredstava od naknade za priključenje u izgradnju objekata za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2010. godinu
– Ugovor o ulaganju sredstava od održavanja čistoće u nabavu opreme – obnovu voznog parka za 2010. godinu

Prema Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010. godinu:  
– Ugovor o održavanju postrojenja kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo za 2010. godinu
– Ugovor o godišnje održavanju čistoće za 2010. godinu
– Ugovor o godišnjem održavanju zelenih površina za 2010. godinu  

Ugovore vrijedne 19.266.209,22 kuna potpisali su gradonačelnik Edi Štifanić i direktor Usluge Rodoljub Kosić.

Ugovor o ulaganju sredstava od kanalizacijskog doprinosa za izgradnju objekata za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2010. godinu obuhvaća pražnjenje septičkih jama, naknadu Istarskom vodovodu d.o.o. za prikupljanje sredstava i trošak faktoringa, izgradnju kanalizacijske mreže Facinka, izgradnju kolektora Červar Porat – Saladinka, kao i  proširenje, rekonstrukciju kanalizacijskih mreža na raznim lokacijama. Vrijednost ovog Ugovora iznosi 5.650.000,00 kuna.

Ugovor o ulaganju sredstava od naknade za priključenje u izgradnju objekata za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2010. godinu obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže Vrvari (I faza), izgradnju kanalizacijske mreže st. Portun, rekonstrukciju CS Vinarski podrum, izradu Glavnog projekta MBR uređaja Materada, izradu idejnog projekta MBR uređaja Debeli rt, izradu sustava za daljinsko praćenje i upravljanje crpnih stanica, izgradnju kanalizacijske mreže Kufci ( III faza), izradu Idejnog i Glavnog projekta kolektora Kufci-Nova Vas. Ukupan iznos ovog Ugovora je 4.570.000,00 kuna.

Ugovor o ulaganju sredstava od održavanja čistoće u nabavu opreme – obnovu voznog parka za 2010. godinu. Ovim Ugovorom predviđena su sredstva za nabavu specijalnih komunalnih vozila za održavanje čistoće Grada Poreča i Općina: Vrsar, Vižinada, Kaštelir – Labinci, Višnjan i Sv.Lovreč. Vrijednost Ugovora iznosi 740.000,00 kuna.

Ugovorom o održavanju postrojenja kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo za 2010. godinu predviđa se redovno održavanje postrojenja kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo za 2010. godinu i to u iznosu od =260.837,34 kn te vanredno održavanje i intervencije na postrojenju kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo za 2009. godinu u iznosu od =113.725,80 kn. Vrijednost Ugovora iznosi  374.563,14 kuna. U tijeku 2010. godine izvoditelj radova izvršiti će reviziju i čišćenje sustava i to: redovito mjesečno čišćenje sustava sukladno indikacijama prilikom pregleda sustava i reviziju dva puta tijekom tekuće godine i to u mjesecu svibnju i studenome tekuće godine.

Ugovor o godišnjem održavanju čistoće za 2010. godinu iznosi 2.807.852,36 kuna, a sadrži: pometanje ulica (strojno i ručno i potrošni materijal), pranje cesta i nogostupa, čišćenje priobalja, održavanje plaža, kontejnerski odvoz smeća i ostala čišćenja, pranja i pometanja ulica i javnih površina.

Ugovor o godišnjem održavanju zelenih površina za 2010. godinu iznosi 5.123.793,72 kuna, a sadrži: košnju zelenih površina, okopavanje zelenih površina, održavanje cvjetnih gredica i korita, održavanje zelenih površina (orezivanje trajnica, grmlja i stablašica  grabljanje), zalijevanje trajnica i stablašica, zaštitu bilja, intervencije na održavanju zelenih površina, uređenje novih zelenih površina, održavanje sustava za automatsko navodnjavanje i košnju uz nerazvrstane prometnice.  

Svi navedeni iznosi osigurani su u Proračunu Grada Poreča – Parenzo za 2010. godinu

 

Dokumenti