NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Košambra dobiva goruću baklju

Iz Glasa Istre: Košambra dobiva goruću baklju

PRI KRAJU UREĐENJE GRADSKOG ODLAGALIŠTA OTPADA

Nova podloga za odlaganje komunalnog otpada, izgrađena na deponiju Košambra kao prijelazno rješenje za pet godina, dok se ne uredi županijsko odlagalište, bila je spremna početkom srpnja lani, ali ne i potpuno dovršena. Naime, projekt »Košambra«, za koji je Gradu Poreču bilo odobreno sufinanciranje iz nacionalnog Fonda za zaštitu prirode i energetsku učinkovitost, uključuje gradnju nove plohe i saniranje dosad odloženog otpada tako da ne ugrožava okoliš ni fizički ni estetski.

Nakon što je nova podloga, vrijedna 3,33 milijuna kuna, građevinski dovršena, ostalo je rubne nasipe obložiti autogumama da bi se spriječila mehanička oštećenja, a u prosincu prošle godine izgrađena su 24 plinska zdenca za sigurno otplinjavanje. Otpad se još ne odlaže na novoj plohi, jer nije nužno, dokle god se ne dovrši oblikovanje tijela starog deponija, kažu u porečkom komunalcu Usluga, koji vodi investiciju. To bi trebalo biti dovršeno za 20-ak dana, a do kraja ožujka i svi radovi na Košambri, osim postavljanja baklje.
Baklja još nije naručena, a predviđena je u slučaju da se odluči o izgaranju plina koji se stvara na odlagalištu i njegovu pretvaranju u električnu energiju. To je moguće učiniti godinu dana nakon uspostavljanja nove plohe deponija, jer toliko treba da se stvori dovoljna količina plina. U tom slučaju baklja bi predstavljala sigurnosni ventil u slučajevima hiperprodukcije plina, kaže direktor Usluge Rodoljub Kosić.

S.M.

Dokumenti