NaslovnaVijestiIz Glasa Istre- Poreština u projekt Jadran

Iz Glasa Istre- Poreština u projekt Jadran

Gradonačelnik i načelnici općina Poreštine u petak su dogovorili da zajedno nastavljaju pripreme za investiciju "Projekt Jadran", koju vodi komunalno poduzeće Usluga.
"Projekt Jadran" zapravo je opsežno ulaganje u gradnju kanalizacijske mreže koja treba pokriti čitavo zaleđe i na taj način spriječiti rizike od zagađenja mora.
Direktor Usluge Rodoljub Kosić rekao nam je da su se (grado)načelnici složili da Usluga vodi financijski i tehnički dio priprema za čitavo područje Poreštine. Bit će imenovano
i povjerenstvo koje će pratiti te pripreme, a i potpisat će se ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije. Za sljedeću zajedničku sjednicu Usluga se obvezala pripremiti procjenu troškova i dinamički plan koji uključuje dovršetak izrade projekta s građevnim dozvolama do kraja 2012. godine. Prihvati li EU projekt, u drugoj polovici 2013. godine mogao bi stići i prvi iznos novca predvidenog iz europskih fondova.
S.M.

Dokumenti