NaslovnaVijestiIzgradnja kanalizacijske mreže Kukci – III faza (dio Cerove ulice)

Izgradnja kanalizacijske mreže Kukci – III faza (dio Cerove ulice)

Obavještavaju se građani da će u srijedu, 07.07.2010. godine nakon završenih pripremnih radova biti asfaltirana prometnica dijela Cerove ulice u naselju Kukci u sklopu radova na izgradnji ogranka fekalne kanalizacijske mreže Kukci III. faza – dio Cerove ulice, i to na potezu od kućnog broja 21 do kućnog broja 1A – prema skici trase u prilogu.

Spomenuti radovi izvodili su se paralelno sa radovima na objektu "Vodovodnog ogranka Kukci – II faza", investitora Istarskog Vodovoda d.o.o. Buzet.

Ujedno se obavještavaju građani da taj dio ogranka fekalne kanalizacije neće biti u funkciji do nastavka izgradnje i spajanja na postojeći odvodni sustav naselja Kukci. Ti se radovi planiraju kao slijedeća faza izgradnje.

 

Skica trase

Uprava društva

 

Dokumenti