NaslovnaVijestiNaplata parkiranja za vrijeme manifestacija i sportskih susreta

Naplata parkiranja za vrijeme manifestacija i sportskih susreta

Obavještavaju se građani da će se dana 24.7.2010. (subota) povodom sportske manifestacije (prijateljska košarkaška utakmica Hrvatska – Italija) na parkiralištiu Žatika naplaćivati dnevna karta u iznosu od 10,00 kn, sukladno Zaključku Grada Poreča, KLASA: 363-05/10-01/9, URBROJ: 2167/01-09/01-10-2.

Korisnici koji posjeduju valjanu magnetnu karticu za navedena parkirališta mogu koristiti istu za potrebe parkiranja.

Uprava društva

Dokumenti