Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme - radnik II (7 izvršitelja)
Share icon
Podjeli
Objavljeno 26.04.2016.

Na temelju Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto na određeno vrijeme u radnoj jedinici Čistoća, od dana 25.04.2016. godine, KLASA: 363-01/16-02/29, URBROJ: 2167-01-04/3-16-1, raspisuje se natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme - radnik II (7 izvršitelja).

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja poslove pražnjenja kontejnera i kanti,
 • sakuplja korisni otpad,
 • ručno selektira korisni otpad,
 • obavlja poslove pranja specijalnog vozila i kontejnera,
 • kontrolira ulaz i izlaz sa odlagališta,
 • vrši odvage ulaza i izlaza komunalnog i korisnog otpada,
 • usmjerava dospjeli otpad na određene lokacije unutar odlagališta,
 • dodaje materijale za prešanje strojaru,
 • obavlja i druge poslove po nalogu poslovođa.
Uvjeti:
 1. NKV
 1. životopis,
 2. preslik radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a ),
 3. preslik osobne iskaznice.
U prijavi je potrebno opisati poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno izvršavao.

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Društva.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, s naznakom: prijava na natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme: za radno mjesto radnik II.

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu ( Glas Istre).

  Arrow pointing up