NaslovnaVijestiNovi članovi Nadzornog odbora društva Usluga Poreč d.o.o.

Novi članovi Nadzornog odbora društva Usluga Poreč d.o.o.

Danas 09. kolovoza 2017. održana je sjednica Skupštine društva Usluga Poreč d.o.o., na kojoj je donesena Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva gđe. Sanje Oplanić i g. Kristijana Žužića te Odluka o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva g. Eugena Stanissa i g. Ronalda Žužića.

Novoimenovanim članovima mandat traje do 06.06.2020. godine.

Dosadašnja predsjednica Nadzornog odbora gđa. Sanja Oplanić podnijela je ostavku zbog stupanja na dužnost zamjenice Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, dok je g. Kristijan Žužić ostavku podnio iz osobnih razloga.

Sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva članovi Nadzornog odbora su na današnjoj 7. Sjednici jednoglasno za predsjednika NO Usluge Poreč d.o.o. izabrali g. Ronalda Žužića.

Slijedom provedenog postupka razrješenja i imenovanja novih članova, Nadzorni odbor Društva od danas čine:

  • Ronald Žužić, Poreč, Motovunska 7 – predsjednik Nadzornog odbora
  • Gerometta Celeste, Vrsar, Dalmatinska 26 – zamjenik predsjednika Nadzornog  odbora
  • Picco Azeglio, Jasenovica, Jasenovica 7 – član Nadzornog odbora
  • Poropat Marino, Poreč, Molindrio 16 – član Nadzornog odbora
  • Ritoša Mario, Poreč, Bračka 39 – član Nadzornog odbora
  • Eugen Stanissa, Poreč, Massa Lombarda 8 – član Nadzornog odbora
  • Poropat Nevija, Smolici, Smolici 10 – član Nadzornog odbora – predstavnik radnika

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti