Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
ODLUKA O CJENIKU USLUGA GOSPODARENJA OTPADOM
Share icon
Podjeli
Objavljeno 02.04.2010.

Na temelju članka 17. Zakona o otpadu (Narodne novine br. 178/08, 111/06, 60/08 i 87/09), članka 24. stavak 7. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79107, 125/07, 79/09, 89/09) članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 709/07, 125/08, 36/09) članka 53. Statuta Grada Poreča – Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča broj 6/09), Gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo dana 3. ožujka 2010. godine, daje prethodnu suglasnost trgovačkom društvu Usluga Poreč d.o.o. na Odluku o cjeniku usluga gospodarenja otpadom s primjenom od 01. travnja 2010 godine.

Odluka o cjeniku usluga gospodarenja otpadom

    Arrow pointing up