NaslovnaVijestiODVOZ KRUPNOG OTPADA IZ OPĆINE TAR- VABRIGA

ODVOZ KRUPNOG OTPADA IZ OPĆINE TAR- VABRIGA

  Obavještavaju se građani OPĆINE TAR-VABRIGA da će veliki spremnici od 7,oo m3 za skupljanje krupnog otpada biti postavljeni na lokacijama i u vremenu kako slijedi:

 

 

1 . naselje Perci ……….……………………..       od 27.03. do 31. 03.2009

2. naselje Gedići …………………………….        od 27.03. do 31.03. 2009.

3. naselje Frata    ……..……………………..        od 01.04. do 06.04. 2009.

4. naselje Rošini ………..…………………..         od 01. 04. do 06.04. 2009.

5. Tar – Brajde parkiralište   . ………………        od 06.04. do 10.04. 2009.

6. Tar – raskrižje ulica Riječka-Porečka ……        od 06.04. do 10.04. 2009.

7. Tar – raskrižje ulica Istarska-Pazinska …..         od 06.04. do 10.04.2009.

8. Vabriga – parkiralište centar ……………          od 06.04. do 10.04.2009.

9. Vabriga – ulica Ribarska kod TS ……….          od 06.04. do 10.04.2009.

 

            Molimo korisnike usluge da ukoliko spremnik bude napunjen prije isteka roka korištenja, putem svog predstavnika, o tome obavijeste „Uslugu Poreč“ na tel. broj 429 241 radi eventualne potrebe zamjene spremnika.

                                                                                               Uprava Društva                                                                                

 

 

 

 

Dokumenti