NaslovnaVijestiPilot projekt za odvoz i naplatu komunalnog otpada na području naselja Finida i Mate Balota u Poreču

Pilot projekt za odvoz i naplatu komunalnog otpada na području naselja Finida i Mate Balota u Poreču

Obavještavamo građane naselja Finida i naselja Mate Balota  da je na snazi Zakon o komunalnom otpadu koji predviđa promjenu u načinu obračuna prikupljanja i obrade istoga.

Na tragu uspostave sustava za praćenje, kompjutersku evidenciju volumenskih jedinica koje su na raspolaganju građanima i pravnim subjektima obavještavamo Vas da ćemo sa eksperimentalnom fazom – pilot projektom započeti u naselju Finida II i naselju Mate Balota (kolektivni stambeni objekti ) .

Kako bi stvorili pretpostavke za kvalitetno praćenje neophodno je izvršiti zamjenu postojećih spremnika komunalnog otpada sa novima koji u sebi posjeduju elemente za kompjutersko praćenje pražnjenja istih.

Eksperimentalno praćenje omogućeno nam je od strane trgovačke tvrtke Gradatin iz Zagreba koji taj projekt uspješno provodi već nekoliko godina (u više faza) te  implementira i u drugim komunalnim tvrtkama.

Sa eksperimentalnom fazom započinjemo u ponedjeljak 16.studenog ove godine a trajati će 90 dana.

Stoga Vas molimo da sve spremnike komunalnog otpada do četvrtka 12.studenog ostavite na javnim površinama kako bi naši djelatnici mogli izvršiti zamjenu sa kodiranim spremnicima za komunalni otpad. Novi kodirani spremnici će korisnicima biti ustupljeni po pravilu zakupa kako bi se povećala odgovornost i briga subjekata kojima su dodijeljeni.Svaki spremnik kodiran je po nazivu i  broju stambene jedince, ukoliko je više stambena zgrada spremnik je kodiran po broju zgrade.

Ovom prilikom želimo napomenuti da će se komunalni otpad odvoziti samo i isključivo iz „NOVIH„ kodiranih spremnika pa vas molim da se držite postavljenih uputa kako na terenu ne bi bilo neželjenih nesporazumama.

Nekodirane spremnike djelatnici RJ Čistoća neće uzimati.

Koristimo priliku da Vam skrenemo pažnju i na postavljanje ECO otoka koji će biti postavljeni u Vašem naselju kako biste bili u mogućnosti selektivno odlagati plastiku(PET), limenke(MET) i staklenu ambalažu.

Također vas molimo da bio otpad (pokošenu travu, granje is.) ne odlažete u spremnike za komunalni otpad.

Za sve informacije nazovite komunalno poduzeće Uslugu, referadu za odnose sa javnošću na broj telefona : 052/ 429-241.

Kako je ovaj projekt zahtjevan, umoljavamo sve sudionike da nam pomognu kako bi on imao uspješan tijek i postigao osnovne ciljeve, a to su viši komunalni standardi, pravedniji način obračuna odvoza, te izdvajanje korisnog otpada prije samog deponiranja.

U nadi da ćete i ovaj puta kao i do sada pokazati spremnost za kvalitetnu suradnju u provođenju eksperimentalne faze – Pilot projekta unaprijed Vam zahvaljujemo.

Režim odvoza  za naselje Finida i M. Balota   ( ponedjeljak, srijeda, petak ) 

Uprava Društva

Dokumenti