NaslovnaVijestiPODJELA NAGRADA SVIM SUDIONICIMA OTPADIJADE

PODJELA NAGRADA SVIM SUDIONICIMA OTPADIJADE

Nakon što je prvo izdanje natjecanja u odvajanju otpada „Otpadijade“ privuklo brojne građane na savjesno postupanje s otpadom, vrijeme je za dodjelu nagrada svim sudionicima.

Naime, kao što je i najavljeno, za sve sudionike, odnosno stanovnike grada Poreča i općina Poreštine, pripremili smo bio vrećice namijenjene odvojenom sakupljanju zelenog otpada iz vrtova. Podjela bio vrećica odvijat će se u razdoblju od 18. do 25. svibnja. U dogovoru sa svim Načelnicima podjela bio vrećica biti će u prostorijama Općina, dok će građani grada Poreča iste vrećice moći preuzeti u Uredu za korisnike Usluge Poreč.

U istom periodu održat će se organizirano sakupljanje glomaznog otpada kao nagrada za prvo osvojeno mjesto. Tom prilikom na više lokacija u Poreču bit će postavljeni veliki spremnici, a koji su namijenjeni za odlaganje glomaznog otpada.

Veliki spremnici za sakupljanje glomaznog otpada bit će postavljeni  na slijedećim lokacijama:

  • 18.05. – 20.05. MO JOAKIM RAKOVAC – Spoj ul. D. Trinajstića i T. Ujevića;  Ul. I.G. Kovačića kod oglasne ploče;  Ulica Vladimira Gortana kod podzemnih spremnika
  • 18.05. – 20.05. MO MATE BALOTA – Naselje M. Balota kod boćališta; Rovinjska ul.
  • 20.05. – 22.05. MO ANKE BUTORAC – Trg K. Branimira, Ul. V. Jože kod igrališta
  • 20.05. – 22.05. MO VELI MAJ – Vranići ulaz u naselje; M. Maj ulaz u naselje
  • 22.05. – 24.05. MO ŽBANDAJ – Žbandaj – kod poduzetničkog inkubatora
  • 22.05. – 24.05.  MO VARVARI– Varvari kod igrališta
  • 25.05. – 27.05. MO BADERNA – Baderna kod marketa
  • 25.05. – 27.05.  MO ČERVAR– ulaz u naselje
  • 27.05. – 29.05.  MO FUŠKULIN – kod igrališta
  • 27.05. – 29.05. MO NOVA VAS – Nova vas kod igrališta; Kukci kod boćališta

Usluga Poreč doista je ponosna na odaziv korisnika usluga te se nada da će svi sudionici nastaviti njegovati praksu savjesnog odvajanja otpada i biti primjer drugima.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti