NaslovnaVijestiPorestin.info : Brza reakcija “Usluge Poreč” na pritužbe građana – parkiralište kod Porečkog suda

Porestin.info : Brza reakcija “Usluge Poreč” na pritužbe građana – parkiralište kod Porečkog suda

U redakciju Poreštine.info stiglo je više upita i prigovora građana Poreča na "nered" kod parkiranja na parkiralištu  kod Porečkog suda. Svaki građanin je imao svoju "priču" , bilo kao svjedok, bilo kao nagađanje o mogućem uzroku nefunkcionalnog korištenja tog parkirališta. Većina primjedbi se odnosila na veliki broj inozemnih registracija na tom parkiralištu, a pretplatničke kartice mogu dobiti samo stanovnici grada Poreča.

 

Ćakule su govorile o parkiranju vozila gostiju hotela "Neptun" na parkiralištu kod suda, a ne na parkiralištu kod groblja gdje su zakupljena mjesta za goste hotela "Neptun". Navodno netko je "podučio" strance da kartica za parkiralište kod groblja otvara i rampu parkirališta kod suda. Uputili smo prethodnog tjedna upit rukovoditelju Radne jedinice "Parkirališta", komunalnog poduzeća "Usluga", gospodinu Donaldu Čugalju. Nakon našeg dopisa izvršena je inspekcija parkirališta i evo odgovora u cijelosti.

"Parkiralište kod općinskog suda je zatvoreno, rezervirano ,parkiralište za osobna vozila.   Ulaz u parkiralište omogućuje samo pretplatnička kartica . Namijenjeno je svim pretplatnicima koji su zasnovali pretplatnički odnos za veliko gradsko parkiralište te korisnicima Marine koji za svoje plovilo imaju ugovoreni „stalni vez" u navedenoj Marini za što im je na raspolaganju 15,  posebno označenih i rezerviranih   parkirnih  mjesta za osobna vozila i 5 mjesta za motocikle  .  Osim tih parkiralište broji još i 78 parkirnih mjesta za ostale pretplatnike , 2 parkirna mjesta za vozila invalidnih osoba te 9, posebno označenih parkirališta za potrebe općinskog suda .

Na osnovu intervencije građana prošlog tjedna na parkiralištu je   izvršena  kontrola korištenja korisničkih  i ustanovljeno je sljedeće :

ukupan broj parkiranih vozila – 134 , ( ukupan broj park. mjesta 109 )

vozila označena znakom pristupačnosti  – 7,

vozila stranih registracija – 45 ( tab. prikaz u prilogu ), od toga ;

– vozila koja koriste karticu „ Marine „  – 43,

– vozilo koje nije u bazi podataka

-1 motorkotač

vozila sa HR reg. oznakom – 82 ,od toga;

– jedno taxi vozilo

– 2 vozila koja nisu u bazi podataka

Obzirom da je parkiralište rezervirano za pretplatnike ,sustav kontrole ulaza i izlaza nije opskrbljen brojačima koji vode računa o broju parkiranih vozila, stoga  nerijetko , a posebno u ljetnim mjesecima , zna se desiti da parkiralište bude prenatrpano vozilima tako da neki od korisnika svoja vozila parkiraju u dvostrukim redovima ili pak na zelenim površinama  . U više navrata su kontrolori Usluge Poreč  vršili nadzor nad korištenjem kartica na navedenom parkiralištu i ustanovilo se da je  zloupotreba kartica rjeđi primjer prekršaja , većinom su to neprimjereni načini parkiranja , „zatvaranja" drugih vozila, zalaženje u zelene površine i sl. Kako bi se riješio problem prevelikog broja vozila koji ulaze na parkiralište i kad je ono popunjeno ulazno izlazni terminal bi se trebao opremiti već spomenutim   brojačima te informativnim  panoom o popunjenosti parkirališta. "

R.V.A.

Dokumenti