NaslovnaVijestiPorestina. info: Poreština će pročišćene otpadne vode moći koristiti za zalijevanje

Porestina. info: Poreština će pročišćene otpadne vode moći koristiti za zalijevanje

U Maloj vijećnici Grada Poreča 4. kolovoza 2009. godine Rodoljub Kosić – direktor komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. i Raoul Valčić – direktor poduzeća Rijekaprojekt – Vodogradnja d.o.o. iz Rijeke potpisali su ugovor o izradi Idejnog projekta rekonstrukcije objekta za pročišćavanje otpadnih voda Poreč Sjever – Materada, a postignuta cijena na javnom natječaju je 265.000 kuna ( bez PDV-a ).

Rok za izradu projektne dokumentacije je 8 mjeseci, do 4. travnja 2010. godine.
Rodoljub Kosić je prezentirao projektni zadatak, te rekao : " Značaj ovog projekta je u tome što će se rekonstrukcijom i ugradnjom nove tehnologije voda koja se sada pročišćava do 1. stupnja pročišćavati do 3. stupnja proćišćenosti – što je dovoljno za njenu ponovnu uporabu u zalijevanju i navodnjavanju, te u činjenici da će se obuhvatiti šire područje – čije će se otpadne vode pročišćavati, praktično od istočne obale porečkog poluotoka do Červara i Ulike i od Nove Vasi – Kufci- Gedići do Stancije Portun – Antonci i od Baderne do Poreča. Od sadašnje mogućnosti pročišćavanja otpadnih voda za 10.000 stanovnika dobit će se mogućnost pročišćavanja otpadnih voda za 30.000 stanovnika, na sjevernom dijelu Grada Poreča ".
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i gradonačelnik Poreča Edi Štifanić koji je rekao : " Današnji korak je konkretni korak u rješavanju jednog od ekoloških problema u gradu. U prethodnom razdoblju smo izvršili sanaciju odlagališta otpada Košambra, a ovim projektom želimo ostvariti dva cilja : prvi cilj je priključiti zaleđe na kanalizacijski sustav , a drugi je izgraditi nove pročišćivače. Ciljevi nisu ni brzi, niti se mogu u kratko vrijeme realizirati, no negdje treba početi ".
Novinari su doznali da poslovi na pripremi projekta Jadran teku sporije od planiranog, te su tako Hrvatske vode ugovorile izradu Studije izvodivosti do 30. lipnja 2009. godine, a studija još nije dostavljena naručitelju. Studija utjecaja na okoliš je ugovorena, a rok za njenu izradu je 31. prosinac 2009. godine. Upravo zbog te sporosti Grad Poreč je odlučio na svom području ubrzati poslove, te je osigurao sredstva za izradu ovog Idejnog projekta. Grad Poreč ima i Koncepciju zbrinjavanja otpadnih voda Poreštine po kojoj će se membranska tehnologija pročišćavanja otpadnih voda ugraditi u 3 postojeća postrojenja : Petalon – Vrsar, Debeli rt – Zelena laguna, te Poreč sjever – Materada. Četvrti uređaj Lanterna bi se gradio na novoj lokaciji, kako bi se uređaj preselio iz priobalja na 2 kilometra udaljenu poljoprivrednu zonu i otuda vršilo navodnjavanje poljoprivrednih površina. Grad Poreč se opredjelio da prioritet bude postrojenje Materada i ovaj ugovor o izradi projektne dokumentacije, omogućit će u travnju i ishodovanje odobrenja Glavnog projekta i mogućnost početka gradnje u prvoj polovici 2010. godine.

R.V. Aleksić

Dokumenti