NaslovnaVijestiPorestina.info: Poslovanje porečke Marine u prvih 9 mjeseci 2009. godine: prihodi 1,92 milijuna kuna

Porestina.info: Poslovanje porečke Marine u prvih 9 mjeseci 2009. godine: prihodi 1,92 milijuna kuna

U prvih 9 mjeseci 2009. godine "Marina Poreč" kojom gospodari komunalno poduzeće "Usluga" ostvarila je prihod od 1.920.000 kuna, a lani u istom razdoblju 1.860.000 kuna.
"Marina Poreč" raspolaže sa 120 vezova u moru, a u 2009. godini 90 vezova su zauzimala plovila sa godišnjim ugovorom korištenja. Ostala mjesta su se koristila za tranzitni vez. Obzirom da je zabilježen manji tranzit jahti, a financijski su rezultati bolji, očigledno je da su povećane cijene. U "Marinu Poreč" se ove godine i ulagalo, i to : dovršena je kotlovnica čime je povećan kapacitet tople vode za tuširanje, zamijenjeni su i dotrajali ormarići za priključak struje i vode.

Luka Poreč je u prvih 9 mjeseci zabilježila prihod od 677.186 kuna, a lani 753.610 kuna. Smanjenje prihoda u luci u poduzeću "Usluga" komentiraju : kasnim početkom prometovanja međunarodnih linija, a i evidentiran je pad broja putnika u međunarodnom prometu. Na smanjenje prihoda je utjecala i promjena načina naplate kod izletničkih brodova, naime oni su plaćali naknadu po dužnom metru plovila, a prijašnjih godina po ukrcanom i iskrcanom putniku.

Lučica Poreč zabilježila je prihod od 170.000 kuna, a lani 185.000 kuna. U "Marini Poreč" kažu da je to zbog povećanog broja korisnika – umirovljenika, koji imaju popust od 50 % na naknadu za godišnji komunalni vez.

Kroz "Marinu Poreč" u 9. mjeseci 2009. godine je prošlo 2.073 plovila ( lani 2.410 ), a kroz Luku Poreč 1.646 plovila ( lani 1.547 ).

R.V.A.

Dokumenti