NaslovnaVijestiPOSJETA vijećnika grada Opatije i vijećnika Općina Lovran, Matulji i Moščenićke drage

POSJETA vijećnika grada Opatije i vijećnika Općina Lovran, Matulji i Moščenićke drage

Ponukani pozitivnim utiscima sa nedavne posjete Gradonačelnika grada Opatije i načelnika općina Lovran, Matulji i Moščenička Draga koji je realiziran 05.listopada ove godine dogovoreno je bilo da bi bilo vrlo korisno vijećnike gradskog i općinskih vijeća podrobnije informirati o pristupu i načinu pripreme te realizaciji vrlo značajnih ekoloških projekata Grada Poreča.Vijećnici su bili zainteresirani za prikupljanje saznanja na realizaciji Sanacije komunalnog odlagališta otpada Košambra i promišljanja na pripremi za realizaciju projekta JADRAN.

 

 

Posjeta je bila organizirana u subotu 07.listopada. Programom je bilo planirano održati zajedničku prezentaciju za razvojne projekte Košambru i Jadran u prostorima gradske vijećnice Grada Poreča a nakon toga je organizirana posjeta odlagalištu komunalnog otpada Košambra sa posjetom i uređaju za prihvat i obradu otpadnih voda iz septičkih jama. Nakon toga je vijećnicima omogućena posjeta uređaja Sv.Lovreč MBR tehnologije kapaciteta 400 ES a potom i uređaja Kanfanar kapaciteta 5000 ES koji pročišćava osim komunalnih i industrijske vode iz tehnološkog procesa proizvodnje duhana.

Posjetitelji su na kraju zahvalili na prilici da se vrlo detaljno informiraju o našim saznanjima, tehničkim i tehnološkim razmišljanjima te iskustvima u eksploataciji razvojnih projekata.

Uprava Društva

 

Dokumenti