NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaPOSTUPANJE S OTPADOM za 2023. godinu.

POSTUPANJE S OTPADOM za 2023. godinu.

| Novosti RJ Čistoća

Izrađena je nova informativna brošura – POSTUPANJE S OTPADOM za 2023. godinu.

Poštovani korisnici,

Kako bi Vam što više približili samu javnu uslugu sakupljanja i zbrinjavanja otpada te Vas dodatno upoznali sa svim načinima pravilnog gospodarenja otpadom, pripremili smo za Vas korisne informacije na jednom mjestu. U brošuri možete pronaći sve važne informacije u pogledu postupanja s otpadom kao što je plan primopredaje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada iz Vaše ulice ili naselja. Zatim, tu su informacije o načinu prikupljanja glomaznog otpada, lokacijama i radnom vremenu reciklažnog dvorišta, upute o kompostiranju ali i informacije o pravilnom odvajanju otpada.

U tiskanom obliku informativnu brošuru možete preuzeti u našem Uredu za korisnike, Mlinska 1, a u digitalnom formatu istu možete preuzeti na našoj web stranici.

POSTUPANJE_S_OTPADOM_2023

Usluga Poreč