Logo
Novosti
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
PRESKONTEJNER I KONTEJNERI SA VELIKOG GRADSKO PARKIRALIŠTA PREMJESTITI ĆE SE NA LOKACIJU U DVORIŠTE ŠKOLJKE
Share icon
Podjeli
Objavljeno 01.03.2006.

U cilju boljeg i efikasnijeg gospodarenja djelatnošću skupljanja i prijevoza komunalnog otpada «Usluga Poreč» d.o.o. Poreč sa velikom gradskom parkiralištu u Poreču premjestit će preskontejner i dva kontejnera od 7m3 za ostali komunalni otpad na novu lokaciju u dvorište Školjke. U cilju boljeg i efikasnijeg gospodarenja djelatnošću skupljanja i prijevoza komunalnog otpada «Usluga Poreč» sa velikom gradskom parkiralištu u Poreču premjestit će preskontejner i dva kontejnera od 7m3 za ostali komunalni otpad na novu lokaciju u dvorište Školjke. Stoga obavještavamo građane da će se od četvrtka 09.03.2006 godine otvoreni kontejneri nalaziti na novojlokaciji u dvorištu Školjke .Umoljavamo dosadašnje korisnike da svoj, uglavnom ambalažni kartonski i ostali otpad mogu odlagati i to bez plaćanja naknade na navedenu lokaciju.Na navedenoj lokaciji bit smješten će biti i preskontejner PKP-5 zapremine 5 m3 koji sabija otpad 4-10 puta, čime se u istom omjeru smanjio trošak odvoza otpada na deponiju.Ističemo da se u preskontejner ne smiju odlagati krute stvari i glomazni otpad jer uslijed zapinjanja tako odloženog otpada tlačni puž može doći do pregorijevanja elektromotora koji pokreće tlačni puž, te samim tim i nefunkcioniranja istog stoga umoljavamo građane da se pridržavaju navedenih uputa.Ujedno obavještvamo zakupce ljetne tržnice da za njihove potrebe odlaganja otpada bit će postavljen zatvoreni kontejner u nadkrivenom dijelu tržnice. Na ovaj način komunalno poduzeće Usluga želi izbjeći neugledne slike odlaganja raznog otpada na mjesto koje svakako nije bilo prikladno za tu namjenu a pogotovo ne tijekom turističke sezone .

Uprava Društva

    Arrow pointing up