NaslovnaVijestiPriopćenje za javnost – Točni podaci rekonstrukcije zgrade Marine Poreč

Priopćenje za javnost – Točni podaci rekonstrukcije zgrade Marine Poreč

Slijedom novinarskih upita te upita gradskog vijećnika Vladmira Sladonje, postavljenog na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Poreč-Parenzo 06. listopada 2016. g. vezano za novčana sredstva utrošena u rekonstrukciju poslove zgrade Marine u Poreču, trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. i ovim putem iznosi detaljnije informacije glede predmetne rekonstrukcije.

U rekonstrukciju  poslovne zgrade Marine  u čije se uređenje u proteklih dvadesetak godina nije značajnije ulagalo, krenulo se s ciljem da se osigura visoki standard i poboljša kvaliteta u pružanju usluga njezinim korisnicima.

Radovi su izvedeni ne samo  unutar postojećih gabarita građevine veći i na kompletnom  vanjskom dijelu objekta pa sena taj  način  funkcionalno povezalo prostor recepcije, prostorije za osobnu higijenu gostiju sa područjem  same marine gdje gosti borave i imaju vezana svoja  plovila.

Vrijednost izvršenih radova  na površini od 309,90 m2, od čega 25 % površine otpada na sanitarije, po okončanoj situaciji iznosi 2.348.447,09 kuna odnosno u rekonstrukciju  je  po kvadratnom metru uloženo 1.010,41 Eura.

Moramo naglasiti da  ovdje nije riječ  samo o   površnom uređenju postojeće konstrukcije  i vršnim instalaterskim radovima.

Objekt je kao cjelina bio  izrazito  nefunkcionalan, komunikacijski neadekvatan i neprilagođen starijim osobama i osobama smanjene pokretljivosti kojima je pristup prostorijama za osobnu higijenu bio praktički onemogućen.

Nadalje su  fasada, obloge zidova, podova i stropova bile u vidno lošem stanju pa je građevina nerijetko bila vlažnih zidova i podova a krov je propuštao. Vanjski zid na jugozapadnoj strani objekta bio je ukopan te zbog nepostojanja drenaže  voda je  ulazila s obližnje padine direktno u objekt.

Elektroinstalacije, vodo instalacije kao i ostala oprema objekta bile su dotrajale. Sustav grijanje-hlađenje je također bio zastario i u lošem stanju pa se za grijanje i hlađenje već duže vrijeme  nepotrebno plaćalo visoke iznose  za trošak  energenata.

Dio navedenih manjkavosti osjetili su i sami korisnici koji su već i prijašnjih godina ukazivali na brojne  propuste na građevini i smanjenoj kvaliteti usluge koja nikako nije bila srazmjerna  sa cijenom koju su plaćali i sa standardom koji prati ovaj turistički grad.

Iz prethodno navedenih razloga  uložena  su znatna sredstva  u uređenje građevine te putem javnog natječaja odabran je najpovoljniji ponuditelj po principu najniže cijene.

Tako su izvedeni slijedeći radovi:

 • Zemljani radovi ( radi ukopanog dijela objekta na jugozapadnoj strani),
 • Rušenja ( dio zidova je bilo potrebno srušiti kako bi se dobilo na funkcionalnosti),
 • Zidarski radovi,
 • Betonsko i armiranobetonski radovi,
 • Kompletno nove elektroinstalacije,
 • Kompletna rekonstrukcija unutarnje kanalizacijske mreže,
 • Kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže,
 • Nove telekomunikacijske instalacije,
 • Ugrađena je nova vanjska stolarija sa dvostrukim staklom,
 • Ugrađena nova unutarnja stolarija te protupožarna vrata u prostorijama prema projektu,
 • Nova fasada sa termoizolacijom od 14 centimetara,
 • Nova toplinska (termo panel) i hidro izolacija ravnog krova (zbog propuštanja),
 • Hidro izolacija svih podova,
 • Ugrađen je sustav solarnog grijanja , sustav dizalica topline sa komplet instalacijama za nisko energetske objekte ( za grijanje hlađenje te za toplu pitku vodu),
 • Izgradnja sanitarnog čvora prilagođenom osobama smanjene pokretljivosti,
 • Vrlo funkcionalnu rampu za pristup građevini osobama sa invaliditetom,
 • Novi wi-fi sustav,
 • Nova kotlovnica i strojarnica,
 • Nova rasvjeta kompletnog objekta,
 • Ugradnja sustava za zaštitu od krađe i video nadzor objekta, parkirališta i

Radovi su izvedeni kvalitetno te su ugrađeni visokokvalitetni materijali i oprema, čime će se znatno smanjiti troškovi održavanja i izbjeći  ulaganja na duži vremenski period.

Postojećom rekonstrukcijom stvoreni su svi preduvjeti za pružanje najviših standarda usluge korisnicima marine  koji  kao i brojni ostali posjetitelji Poreča ove sezone  nisu krili svoje  zadovoljstvo funkcionalnošću i vizualnim izgledom ove  građevine.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti