Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
PRVI UREĐAJ MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE NA POREŠTINI IZGRAĐEN U SV. LOVREČU DOBIO UPORABNU DOZVOLU
Share icon
Podjeli
Objavljeno 11.12.2009.

Općina Sv. Lovreč već duži vremenski period čini velike napore u planiranju i izgradnji kanalizacijskog sustava. Izrađivač projektne dokumentacije za kanalizaciju i uređaj bila je tvrtka Fluming d.o.o. iz Rijeke na osnovu čega je 26.03.2007. godine ishodovana lokacijska dozvola, a potom 09.10.2007. i građevinska dozvola.

Sa izvođenjem investicijskih zahvat započelo se tijekom studenog mjeseca 2007. godine, a planirana je faza izgradnje sustava završena 01.07.2008. godine.

Obzirom da se radi o specifičnom uređaju za prihvat i obradu otpadnih voda pred kojeg su postavljeni uvjeti kvalitete voda 3. stupnja pročišćenosti, sukladno zahtijevanim elementima iz projektnog zadatak sa danom 15.06.2009. godine započeo je monitoring (praćenje) sustava u funkciji u trajanju od 120 dana koji je završio 15.10.2009. godine.

 

Uređaj membranske tehnologije kapaciteta 2 x 200 ES u probnom je pogonu zadovoljio sve projektirane i zakonske uvjete, a ukupni financijski iznos koji je po okončanoj situaciji odobren iznosio je 4.223.315,00 kn.

 

Na osnovu izvješća o ispitivanjima kvalitete otpadnih voda na uređaju, može se konstatirati da su zadovoljeni svi traženi parametri i da je sustav membranske tehnologije koji je u ovom slučaju korišten za pročišćavanje komunalnih voda, odgovorio sa visokim stupnjem pročišćavanja koji se kreće od 80 do 99% ovisno o elementima analize čiji se podaci objavljuju u prilogu.

 

    Arrow pointing up