Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Radovi na izgradnji pretovarne stanice na Košambri u završnoj fazi
Share icon
Podjeli
Objavljeno 13.10.2014.
IMG_5971

U Republici Hrvatskoj do kraja 2018. godine jedinice lokalnih samouprava dužne su uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom. Kako bi se taj cilj postigao potrebno je uvesti primarnu selekciju otpada, sanirati i uskladiti sva postojeća odlagališta, neusklađena zatvoriti, te izgraditi centre za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Izgradnja Kaštijuna ( Pula ), centra za gospodarenje otpadom Istarske županije, u završnoj je fazi, no da bi sustav zaživio, nužna je izgradnja građevina za transfer otpada. Pretovarna stanica, kao primarni dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom, je objekat gdje se vrši prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitirajućeg područja te pretovar iz vozila za sakupljanje u specijalne prikolice koje ga odvoze na konačnu obradu i zbrinjavanje na Kaštijun. U Istarskoj županiji prema planu izgradit će se ukupno 6 pretovarnih stanica.

Na porečkom odlagalištu Košambra, radovi na izgradnji pretovarne stanice u punom su zamahu i napreduju prema planu. Pretovarna stanica  osmišljena je kao građevinski sklop u dvije razine, čiju cjelinu čine  prilazna rampa, plato na stupovima i dvije hale. Građevina za pretovar komunalnog otpada koja dominira prostorom izgrađena je od unaprijed  pripremljenih betonskih elemenata koji su sastavljeni na terenu i međusobno povezani. Formirana je prilazna rampa za komunalna vozila koja će odvoziti prikupljeni komunalni otpad na sam vrh platoa i prazniti otpad kroz usipne koševe u za to predviđene prikolice.

Cijela konfiguracija terena dobila je svoj konačni izgled, gdje su već formirane prometne površine i ceste sa rubnjacima. U idućih nekoliko dana asfaltirati će se  prometne površine i prilazna rampa.

Na samom ulazu, u tijeku  su radovi na pripremi kontrolnog punkta u čijem produžetku, u trupu prometnice, postavljena je konstrukcija mosne vage pomoću koje će se vagati otpad koji ulazi i izlazi iz pretovarne stanice. Uza samu vagu postavljena je zgrada za zaposlene koja je kontejnerskog tipa, te će sadržavati svu potrebnu opremu za praćenje i nadzor rada pretovarne stanice, i uredski prostor.

Na platou postavljeni su usipni koševi i čelična konstrukcija koja je predviđena da bude zatvorenog tipa radi zaštite od vode i vjetra. Obloga čelične konstrukcije koja će zatvoriti prostor postavljati će se kroz nekoliko dana, tako da će tek onda pretovarna stanica dobiti svoj konačni oku ugodan izgled.  Kako se radovi na građevini bliže završnoj fazi započelo se  sa  zazelenjivanjem okoliša.

Za gradnju ove građevine koja će imati bitnu ulogu za regionalno zbrinjavanje  i obradu otpada. Izvršitelj radova je zajednica ponuditelja koju predstavlja građevinska tvrtka GP Krk d.d. odabrana sukladno odredbama ZJN, s kojom je i sklopljen Ugovor o izvođenju radova.   Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 6.797.650 kn bez PDV-a. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira  80% investicije odnosno 5.506.120 kn bez PDV-a, dok preostalih  20% financira Usluga Poreč d.o.o..

Pretovarna stanica na Košambri doprinijeti će realizaciji cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, smanjiti  otpad na porečkom odlagalištu , što će se pozitivno  odraziti na očuvanje okoliša  i  povećanje kvalitete života građana Grada Poreča i okolnih općina.

    Arrow pointing up