NaslovnaVijestiRekonstrukcija upravne zgrade Usluge Poreč d.o.o. i Odvodnje Poreč d.o.o.

Rekonstrukcija upravne zgrade Usluge Poreč d.o.o. i Odvodnje Poreč d.o.o.

U ponedjeljak, 05. siječnja započinju radovi na rekonstrukciji upravne zgrade poduzeća Usluge Poreč d.o.o. i Odvodnje Poreč d.o.o. na adresi Mlinska 1. Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine obuhvaća izgradnju uredskog prostora na I. katu za potrebe provedbe EU projekta, natkrivanje i uređenje ulaza u zgradu, rekonstrukciju instalacije vode i kanalizacije, te električne instalacije i ostale građevinsko obrtničke radove na energetskoj obnovi kompletne poslovne građevine - zamjenu aluminijske stolarije, toplinsku izolaciju fasade, i sl. Investiciji se prije svega pristupilo zbog obveza koje je potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, društvo Odvodnja Poreč d.o.o. preuzelo u sklopu provedbe EU projekta Poreč, pa tako i obvezu stavljanja na raspolaganje prostorije za koordinacijske sastanke stručnog nadzora, izvoditelja radova, voditelja projekta i ostalih učesnika.

Kako sadašnja upravna zgrada  nema prikladnu prostoriju za takvu vrstu sastanaka, pristupit će se adaptaciji i rekonstrukciji dijela zgrade kako bi se zadovoljili minimalni uvjeti propisani od strane Europske komisije.

Projekt rekonstrukcije postojeće poslovne građevine   izradila je tvrtka Konstrenčić i Krebel arhitekti d.o.o. iz Zagreba a nakon provedenog postupka javne nabave za Izvođača radova odabrano je poduzeće Vladimir Gortan  d.d. za graditeljstvo iz Pazina, s kojim su Usluga Poreč i Odvodnja Poreč  sklopile pripadajuće Ugovore o izvođenju radova.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.181.048,94 bez PDV-a. 40 % investiranih sredstava  za podizanje razine energetske učinkovitosti objekta biti će sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Energetskom obnovom zgrade znatno će se smanjiti  potrošnja energije koja je potrebna za grijanje i hlađenje uredskih prostora.

Obavještavamo cijenjeno građanstvo i sve korisnike naših usluga da će se od  petka, 02. siječnja 2015. godine,  Uprava društva Usluge Poreč d.o.o., i Odvodnje Poreč d.o.o sa radnim jedinicama i sektorima, uslijed rekonstrukcije upravne zgrade na adresi Mlinska 1, privremeno  preseliti. 

Nove lokacije su slijedeće:

  • Obala m. Tita 21, gdje sele Uprava Društva , rukovoditelj Sektora Računovodstvo i financije  i rukovoditelj Sektora  opći , pravni i kadrovski poslovi.
  • Rukovoditelj Radne jedinice Hortikultura i groblje seli u upravnu zgradu Groblja Poreč na adresi Karla Huguesa 20.
  • U upravnu zgradu Marine Poreč na adresi Turističko šetalište 9, seli rukovoditelj Radne jedinice Komercijalne djelatnosti.
  • Na adresi Narodni trg 1 biti će Rukovoditelji Radne jedinice Čistoća Usluge Poreč d.o.o. i Radne jedinice Operativa Odvodnje Poreč d.o.o., Sektor računovodstvo i financije   te Sektor opći , pravni i kadrovski poslovi sa tehničkom službom Usluge Poreč d.o.o. i Odvodnje Poreč d.o.o.. 

Blagajna i ured parkirališta, za obnovu parkirnih pretplata i sva potrebna plaćanja  ostaju na postojećoj adresi Mlinska 1.

Svi  brojevi telefona za kontakt,  brojevi fax-a  i  adrese e-pošte ostaju nepromijenjeni.

Završetak radova planiran je za početak travnja 2015. godine.

 

Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o.

D_c01 D_c02

N_c03 D_c03

 

 

 

 

Dokumenti