Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
RJ Čistoća – Naputci za postupanjem sa komunalnim i korisnim otpadom
Share icon
Podjeli
Objavljeno 06.04.2010.

Obavještavamo cijenjeno građanstvo da je  Plan odvoza komunalnog otpada objavljen na  internet stranicama Usluge Poreč www.usluga.hr.

Za sve dodatne informacije građani se mogu  obratiti radnim danom od 7,oo do 15,oo  na telefon 052 / 429 – 241 ili 431-003.

Poučeni dosadašnjim iskustvima umoljavamo građane da svoje spremnike za komunalni otpad sukladno planu odvoza iznesu  na javnu površinu dan prije planiranog odvoza.

Izuzetno spremnike građani mogu ostaviti i na svojoj k.č. neposredno do javne površine unutar dvorišta na udaljenosti do jedan (1) metar  sa stalnim pristupom.

Spremnici koji budu ostavljeni na većoj udaljenosti djelatnici komunalnog društva u redovnom obilasku neće prazniti. 

Međutim ukoliko građani nisu iz raznih osobnih razloga u mogućnosti iznijeti spremnike na javnu površinu onda se mogu obratiti sa zahtjevom da naši djelatnici uslugu pruže uz financijsku nadoknadu koju će se posebno iskazivati na računu.

Skrećemo pažnju građanima da u spremnike za komunalni - kućni otpad NE  ODLAŽU granje, smeće iz vrta, tehnološki i opasni otpad, tekuće tvari, masnoće, žar, otpadni građevni materijal, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica i mesnica .

Komunalno poduzeće Usluga Poreč u nastojanju da bude stalno na usluzi svojim građanima te zbog učestalih zloraba u korištenju spremnika za komunalni otpad ubacivanjem bio-otpada u spremnike (trave, lišća , grana) u komunalcu smo odlučili nabaviti posebne PVC vreće za BIO- OTPAD.

Vreće za BIO- OTPAD građani mogu kupiti od srijede 07.04.2010.godine na blagajni komunalnog poduzeća svakim radnim danom od 07,00 - 15,00 sati.

Cijena vreće za odlaganje bio-otpada zapremine 200 l iznosi 5,00 kn sa uključenim PDV-om.

Skrećemo pažnju građanima da će komunalno poduzeće odvoziti bio otpad samo sakupljen u PVC vreće sa oznakom komunalnog društva.

Bio otpad odvoziti će se jednom sedmično po posebnom rasporedu koji će biti uskoro objavljen na stranicama komunalnog društva i građani će biti i pismeno obaviješteni uz račun ili poštom.

Kako bi se što više otpada iz domaćinstvima selektiralo te na takav način smanjilo količine otpada koje sada završavaju na deponiju, komunalno poduzeće Usluga će građanima po zahtjevu besplatno podijeliti prozirne PVC vrećice za selektivno izdvajanje korisnog otpada (PET i MET ambalaža).

Svakom domaćinstvu planirano je dodijeliti 5 kom PVC vrećica za mjesec dana.

Posebno molimo građane da više koriste ECO otoke za odlaganje staklene ambalaže kako i papirnate ambalaže koji su raspoređeni na više mjesta u gradskoj sredini i u većim općinskim središtima a u krajnjim slučajevima u otvorene spremnike u reciklažnim dvorištima Školjka i Košambra.

Sa takvim odgovornim ponašanjem prema izdvajanju bio otpada, izdvajanju nepovratne pvc ambalaže omogućiti će se da  postavljeni spremnici na terenu zadovoljavaju volumenske potrebe za odlaganje komunalnog-kućnog otpada i izbjeći će se pojave komunalnog ili drugog otpada  uz same spremnike.

 

    Arrow pointing up