NaslovnaVijestiRJ Hortikultura – Priprema terena za geomehanička ispitivanja na lokaciji budućeg trgovačkog centra

RJ Hortikultura – Priprema terena za geomehanička ispitivanja na lokaciji budućeg trgovačkog centra

Temeljem zahtjeva Poreč Centra d.o.o. na lokaciji  Facinke , djelatnici komunalnog poduzeća RJ Hortikultura angažirani su na čišćenju zaraslog i  neprohodnog terena

 kako bi se mogli  izvoditi daljnji radovi  za geomehanička ispitivanja.

Radovi se predviđaju okončati do kraja ovog tjedna.

Uprava Društva

 

Dokumenti