NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Građevinski otpad u otpadnim vodama

RJ Otpadne vode – Građevinski otpad u otpadnim vodama

Građevinski otpad u otpadnim vodama uzrok smanjenja hidraulične protoke kanalizacijskih cijevi. 

 

Temeljem učestalih začepljenja kanalizacijskog obalnog kolektora za prihvat i odvodnju  otpadnih voda  povijesne jezgre Grada Poreča, položenog na Obali Maršala Tita, djelatnici R.J. Otpadnih voda izvršili su kontrolu stanja sustava te utvrdili da je uzrok izlijevanju otpadnih voda na javnu površinu kao i suženju hidrauličke protoke obalnog kolektora, velika količina građevinskog otpada i masnoća u cjevovodu.

 

 Temeljem prednje navedenog danas se vrši  temeljno čišćenje kanalizacijskog kolektora na potezu od Zagrebačke banke do Prekidnog okna Crpne stanice „P0 2“  locirane u neposrednoj blizini Carinskog gata, uz pomoć specijalnih komunalnih vozila.

Prilikom ispiranja cjevovoda izvađeni su kruti „komadi cementnog mlijeka“ u duljini do 1 metra i debljine od 7 cm, nastali taloženjem u cjevovodima kao posljedica direktnog upuštanja tehnoloških voda u sustav javne odvodnje od pranja građevinskog alata, velike količine šljunka i pijeska sa gradilišta te masnoća od ugostiteljskih objekata.

 Građevinski otpad, masnoće, ulja i kruti otpad koje se upuštaju direktno u sustav javne odvodnje  bez prethodnog potrebnog pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda preko odgovarajućih objekata i uređaja prije upuštanja u javni kanalizacijski sustav sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda,  glavni su uzroci nedostataka u radu kanalizacijskih objekata. 

 

 

Dokumenti