NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Obavijest i ozvršenim radovima na Crpnoj stanici „Vinski podrum“

RJ Otpadne vode – Obavijest i ozvršenim radovima na Crpnoj stanici „Vinski podrum“

Obaviještavamo građane da su dovršeni radovi na zamjeni  potopnih crpki i  ljevano-železnih armatura  na kanalizacijskom objektu Crpna stanica „Vinski podrum“, locirana u Vukovarskoj ulici u neposrednoj blizini poslovnog objekta „Cantina“- Poreč

 

 

 

            

Crpna stanica „Vinski podrum“ izgrađena je 1978. godine za potrebe odvodnje otpadnih voda zgrade osnovne škole i sportske dvorane „Veli Jože“, na koju se naknadno priključuju  otpadne vode nove pošte i zgrade starog podruma.

Godine 1996. izvršena je rekonstrukcija crpne stanice sa dograđenom zasunskom komorom, kada se stare dotrajale vertikalne crpke za suhi rad tip „Feralitka“ zamjenjuju sa novim potopnim crpkama tip Flygt CP 3127 MT-432 snage 4,70 kW.

 U novije vrijeme povećava se opterećenje crpne stanice sa otpadnim vodama rekonstruirane i dograđene zgrade starog podruma novijeg imena poslovni objekt „Cantina“- Poreč, otpadnim vodama sa uređaja za prihvat i obradu otpadnih voda iz septičkih jama – „Košambra“, otpadnim vodama nove sportske dvorane „Žatika“ i  otpadnim vodama „Servisne zone Buići“.

 Povećanje opterećenja crpne stanice sa prednje navedenim otpadnim vodama uzrokovalo je i dulji rad postojećih crpki a kao posljedica došlo je do habanja radnog kola i kućišta crpki što je bio uzrok učestalom začepljenju crpki. Detaljnim pregledom ustanovljeno je i oštećenje dijela ljevano-željeznih armatura u crpnom bazenu. Prednje navedena oštećenja uzrokovala su smanjenje hidrauličnog protoka otpadnih voda te hitnu potrebnu  zamjenu crpki i određenih armatura na postojećoj instalaciji crpne stanice. 

Crpke su zamjenjene sa ITT Flygt samočišćećim nezačepljivim radnim kolom Tip NP 3127 HT – 487 snage 5,9 kW , koje omogućavaju siguran rad bez začepljenja i veću protoku do 30% odnosno 15 l/s na manometarskoj visi od H=12,40 m’.

Vrijednost izvršenih monterskih i bravarskih radova na dobavi i zamjeni potopnih samočistećih crpki, elektro radova na upravljačkom ormaru, dobavi i zamjeni puknutih armatura u crpnom bazenu sa svim potrebnim pripremnim, sigurnosnim i završnim radovima zbog specifičnosti posla iznosi ukupno 108.606,00 kn bez PDV-a.

Radove je izvršila tvrtka „MP PEMONT“ d.o.o. iz Zagreba, uz stalan nadzor djelatnika Usluge Poreč d.o.o..

Uprava Duštva

 

Dokumenti