NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Obavijest o aktiviranju sigurnosnih preljeva crpnih stanica

RJ Otpadne vode – Obavijest o aktiviranju sigurnosnih preljeva crpnih stanica

Obaviještavamo građane  da je dana 20. ožujka 2010. godine, predstavnika HEP-a Pogon Poreč prijavio kvar na Trafostanici DELFIN na poluotoku Debeli rt, iz koje se napajaju kanalizacijski objeki: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Debeli rt i Crpna stanica broj 5, posljednja u nizu crpnih stanica sustava javne odvodnje otpadnih voda „Poreč jug – sjeverni ogranak“ iz pravca Poreča. Zbog prestanka distribucije električne energije došlo je do aktiviranja sigurnosnog preljeva crpne stanice broj 5 – Delfin.

 

            Crpna stanica broj 5- Delfin u slučaju kvara na postrojenju ima (havarijski) obalni ispust duljine 120 m’ položen na dubini od – 10 m’. Kako bi se izbjeglo veća koncentracija upuštanja otpadnih voda preko jednog obalnog ispusta u more, aktiviran je i drugi sigurnosni preljev crpne stanice broj 2 – Brulo, koja ima (havarijski) obalni ispust duljine 350 m’ položen na dubini od – 12 m’.

 

            O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja putem SMS poruke obavještena su nadležna tjela:

 

            – Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran

            – Područni vodopravna inspekcija Istarske županije,

– Inspektor zaštite okoliša,

            – Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,

            – Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša,

            – Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

 

Prestavnik HEP-a predviđa otklanjanje kvara na trafostanici  Delfin u toku dana.

 

Dokumenti