NaslovnaVijestiRJ OTPADNE VODE- Oštećen glavni kolektor otpadnih voda Kukci – Veli Maj i kabel CS Vodopija

RJ OTPADNE VODE- Oštećen glavni kolektor otpadnih voda Kukci – Veli Maj i kabel CS Vodopija

Prilikom redovne kontrole ispravnosti kanalizacijskih objekata ustanovljeno je da je Izvođač radova na izgradnji oborisnke odvodnje površinskih otpadnih vode zaobilaznice kod kanalizacijskog objekta CS Vodopija uz istoimeno naselje, prilikom iskopa rova za upojni – drenažni bunar, oštetio glavni elektro kabel za napajanje crpne stanice i glavni kolektor otpadnih voda Kukci – Veli Maj kod CS Vodopija, a da o tome nije obavijestio komunalno poduzeće koje upravlja javnom infrastrukturom.

Elektro kabel je saniran spojnicom pretpostavljamo prema pravilu struke i Crpna stanica je stavljena u funkciju, međutim Glavni kolektor otpadnih voda od PEHD cijevi koji transportira otpadne vode naselja Kukci prema CS Vodopija također je saniran od nepoznatog izvođača ali  ne prema pravilu struke.

O prednje navedenom telefonskim putem obaviješteni su predstavnici Grada, koji također nisu imali informaciju od izvođača radova o oštećenoj infrastrukturi za odvodnju otpadnih voda,ujedno su obaviješteni da se kanalizacijski objekt – kolektor otpadnih voda sanira prema pravilu struke.

Uprava Društva

Dokumenti