Logo
Novosti
Karijere
Icon
Icon
Acessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
RJ Otpadne vode - Oštećenje glavnog magistralnog kolektora otpadnih voda u uvali Molindrio
Share icon
Podjeli
Objavljeno 16.04.2010.

Obaviještavamo građane da su podzemne vode u neposrednoj blizini kanalizacijskog objekta Crpne stanice broj 3. u uvali Molindrio oštetile glavni magistralni kolektor otpadnih voda sustava javne odvodnje Poreč jug - sjeverni ogranak.

  Velika koncentracija podzemnih voda podlokale su nosivu podlogu gravitacijskog cjevovoda, koji je pod opterećenjem terena propao cca 40 cm, između dva čvrsta oslonca u duljini od 20 m’. Kroz oštećenje na cjevovodu podzemne vode direktno su ulazile u sustav javne odvodnje.

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja obavještena su nadležna tjela:

            - Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran

            - Područni vodopravni inspector,

            - Inspektor zaštite okoliša,

            - Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,

            - Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša,

            - Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

 

Radi potrebe izvođenja radova na popravku oštećenog cjevovoda, sa neprestalnim  prempupavanjem otpadnih voda zu pomoć komunalnih vozila iz otvorenog kanala aktiviran je i dugi sigurnosni preljev crpne stanice broj 2 – Brulo,  havarijski - obalni ispust duljine 350 m’.

 

  

 

 

    Arrow pointing up