NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Oštećenje tlačnog cjevovoda Crpne stanice broj 8 u Funtani (2)

RJ Otpadne vode – Oštećenje tlačnog cjevovoda Crpne stanice broj 8 u Funtani (2)

Obaviještavamo građane da je oštećen kanalizacijski objekt sustava javne odvodnje „Poreč jug“, tlačni cjevovod crpne stanice broj 8 – Funtana, stavljen u funkciju dana 01. listopada 2009. godine u 17,30 sati. 

 

            

 Nakon uspostavljenog nadzora nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, na način da su isključene crpke u crpnoj stanici, a otpadna voda iz crpnog bazena distribuirana je sa specijalnim komunalnim vozilom – kamionom cisternom u gravitacijski  kolektor sustava javne odvodnje na lokaciji prekidnog okna tlačnog cjevovoda, a sve glede spriječavanja onečišćenja od nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda u obalno more, pristupilo se organizaciji popravka kvara.

Od Županijske uprave za ceste Pazin zatraženo je hitno odobrenje za zatvaranje dijela  prometne površine na lokaciji Perila kod naselja Funtana na prometnici Funtana – Poreč, te je utvrđena i potrebna regulacija prometa na lokaciji popravka kvara.

            O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnom zagađenja obavještena su nadležna tjela:

            – Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran

            – Područni vodopravni inspector,

– Inspektor zaštite okoliša,

            – Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,

            – Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša,

            – Načelnik Općine Funtana,

            – Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

            – ŽUC Pazin

           – Centar 112

Predmetni kanalizacijski objekt “Crpna stanica broj 8 – Funtana” sa pripadajućim tlačnim cjevovodom  prihvaća i distribuira kućanske otpadne vode naselja Funtana; autokampova Valkanela, Istra i Puntca te kompleks “Hoteli Funtana”  u glavni kolektor sustav javne odvodnje otpadnih voda “Poreč jug” koji gravitira prema autokampu Bijela uvala.

Tlačni cjevovod izveden je od viniddurit PVC cijevi za vanjski vodovod promjera DN 280 mm za radni tlak 10 bara.  Položen je na pješćanu posteljicu, obožen sa pijeskom i ugornjem dijelu zaštićem betonskom stabilizacijom u trupu prometnice.    Do oštećenja cijevi  u  donjem dijelu došlo je zbog kamenog grumena ostavljenog u pješćanoj posteljici.  Posljedica pucanja cijevi  bilo je  nekontrolirano izljevanje otpadnih voda na površini terene uz prometnicu.  

 Radove na popravku tlačnog cjevovoda izvodio je Zajednički građevinski obrt „Terakop“ iz Poreča,  pod   nadzorom predstavnika dežurne službe Istarskih cesta i rukovoditelja radne jedinice Otpadnih voda .

Asfaltiranje dijela prometnice izvršiti će se dana 02. listopada 2009. godine. Privremena regulacija prometa ukloniti će se nakom asfaltiranja.

Mole se građani za razumijevanje.

Dokumenti