NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Popravak nosivih AB ploča kontrolnih okna fekalne kanalizacije

RJ Otpadne vode – Popravak nosivih AB ploča kontrolnih okna fekalne kanalizacije

Obavještavamo građane da su u tijeku radovi na popravku nosivih armirano betonskih ploča kontrolnih okna fekalne kanalizacije na prometnicama naselja Poreč u slijedećim ulicama: Mate Vlašića, Motovunska i Pulska.

Prilikom kontrole i održavanja postrojenja sustava fekalne odvodnje otpadnih voda Grada Poreča ustanovljeno je oštećenje  nosivih ploča kontrolnih okna u ulici Mate Vlašića na križanju sa ulicom Tina Ujevića i Vrsarskom ulicom, u Motovunskoj ulici na križanju sa Pazinskom ulicom i u Pulskoj ulici. 

Zbog sigurnosti prometa pristupilo se  radovima na popravku oštećenih kanalizacijskih objekata.  

Radovi se izvode na jednom kolničkom traku, a u drugom se odvija dvosmjerni promet uz propisnu privremenu signalizaciju.   Izvršiti će se radovi na uklanjanju oštećenog nosivog dijela kontrolnog okna te izrada nove nosive armirano betonske ploče sa postojećim lijevano željeznim poklopcima.

Radovi će se izvoditi fazno u trajanju do tri radna dana.

 Radove na popravku linijske rešetke izvoditi će Zajednički građevinski obrt “Terakop” iz Poreča,  pod stalnim nadzorom predstavnika Usluge Poreč d.o.o.

 

 Mole se građane za razumijevanje.

 

Dokumenti