NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Pucanje tlačnog cjevovoda crpne stanice Saline u Vrsaru

RJ Otpadne vode – Pucanje tlačnog cjevovoda crpne stanice Saline u Vrsaru

Obavještavamo građane naselja Vrsar da je 23. kolovoza 2010. godine u kasnim popodnevnim satima uočeno izlijevanje otpadnih voda na makadam površini na području Salina.

 

Kontrolom je utvrđeno da je došlo do izlijevanja otpadnih voda na trasi tlačnog cjevovoda crpne stanice „Saline“ u Vrsaru. Konstatirano je oštećenje vodovodne vinidurit cijevi promjera DN 315 mm, cca 25 m’ od lokacije crpne stanice.

Uspostavljen je nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, isključene su crpke u CS Saline, a otpadna voda iz crpnog bazena sa specijalnim komunalnim vozilima – kamionima cisternama transportirana je u gravitacijski glavni kolektor Vrsar – Petalon, da ne dolazi do nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda u luku Vrsar putem havarijskog ispusta.

 

O nastalom akcidentu prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja rukovoditelj RJ Otpadne vode SMS porukom obavijestio je nadležna tijela:

 

– Voditelja Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran,

– Državnu vodopravnu ispekciju za područje Istarske županije,

– Inspektora zaštite okoliša,

– Odjeljak sanitarne inspekcije – Ispostava Poreč,

– Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, odsjek za zaštitu okoliša,

– Upravu društva Usluge Poreč d.o.o.,

– Načelnika Općine Vrsar.

 

Po uspostavljenom nadzoru nad nastalim zagađenjem, 24. kolovoza u jutarnjim satima pristupilo se popravku cjevovoda.  

 

Očekivano vrijeme stavljanja tlačnog voda CS Saline u funkciju je oko 14,00 sati.

 

Uprava Društva

Dokumenti