NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Servisni radovi na postrojenjima kanalizacijskih sustava javne odvodnje

RJ Otpadne vode – Servisni radovi na postrojenjima kanalizacijskih sustava javne odvodnje

Kao i prethodnih godina prije nastupanja ljetne sezone tako i ove 2010. godine djelatnici R.J. Otpadnih voda započinju odgovarajuće servisne radove na kanalizacijskim objektima  sustava javne odvodnje otpadnih voda.

  

Vrše se radovi na servisiranju uronjenih crpki u crpnim stanicama  raspoređenih na priobalju od Tarske vale do Limskog kanala. Na kanalizacijskim sustavima javne odvodnje ukupno ima 52. crpnih stanica u kojima je ugrađeno ukupno 114 komada  uronjenih crpki tipa Flygt. Prilikom servisiranja crpki vrše se i čišćenja crpnih bazena od taloga i mulja uz pomoć specijalnih komunalnih vozila.

 

U sklopu pripreme kanalizacijskih objekata izvršeno je servisiranje i kalibracija ugrađenih mjernih uređaja na ukupno osam (8) objekata iz proizvodnog programa Endress+Hauser za mjerenje protoka otpadnih voda.

 

U planu je i izvršenje periodičnih servisa ugrađene opreme na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda  prije ispuštanja u recipijent – more kao što su: fina sita Ro2 i Ro9, klasirer pjeska RoSF3, preša za primarnu dehidraciju otpadnog mulja – svi iz proizvodnog programa Hans Huber, te vijčane crpke za mulj, crpke za flotat,  aeroflot, zgrtač masnoća, puhala, kompresori, uređaj za doziranje polimera i koagulanata te dozažni sifoni u dozažnim bazenima.  

 

Servisiranja postrojenja na kanalizacijskim sustavima vrše se u periodu od mjeseca ožujka do lipnja tekuće godine.

 

Dokumenti