NaslovnaVijestiRJ Otpadne vode – Započinje II faza dogradnje kanlizacijske mreže u Općini Funtana

RJ Otpadne vode – Započinje II faza dogradnje kanlizacijske mreže u Općini Funtana

Obavještavamo cijenjene građane naselja Funtana da će se od petka dana 08. svibnja 2009. godine započeti sa radovima na II fazi dogradnje kanalizacijske mreže u ulici Frane Blečića.

Prema zamolbi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana da se izvrše radovi na dogradnji infrastrukture odvodnje otpadnih voda na Trgu Sv. Bernarda prije turističke sezone, kako bi se po završetku sezone po donošenju i prihvaćanju UPU-a započelo sa radovima na uređenju Trga, izvršiti će se dogradnja kanalizacijske mreže – Kanal broj 2. po Tehničkom rješenju „Dogradnja kanalizacijske mreže u ulici Frane Blečića u naselju Funtana“ izrađen po projektnom birou „Projekt Poreč“ d.o.o. iz Poreča.

Radi se o dogradnji kanalizacijske mreže ukupne duljine sa kućnim priključcima od 76,00 m’, u cilju zaštite okoliša od nekontroliranog izlijevanja otpadnih voda iz septičkih jama na javnu površinu i stvaranje uvjeta za priključenje nekoliko obiteljskih kuća na javni sustav odvodnje naselja.

Izvođenje radova povjereno je lokalnom Zajedničkom građevinskom obrtu „TERAKOP“ iz Poreča, po prihvaćenom ponudbenom troškovniku u iznosu od 69.700,90 kn.

 Sa radovima temeljem Odobrenja i suglasnosti za izvođenje radova na javnoj površini, započeti će se dana 08. svibnja 2009. godine, a isti se planiraju dovršiti u roku od pet dana, odnosno 13. svibnja  2009. godine.

Prilikom izvođenja radova djelomično će se zatvarati prometnica na Trgu Sv. Bernarda i u ulici Frane Blečića (makadam put) a promet kroz predmetnu ulicu regulirati će se privremenom regulacijom sa odgovarajućom signalizacijom.

 

Mole se građani za razumjevanje.

Uprava Društva

 

Dokumenti